ביטול תאונות דרכים

ביטול תאונות דרכים

מספר חתימות

34
 
100,000  
פורסם בתאריך: 28/03/2012
 

לכבוד

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

מר ישראל כץ

שלום רב 

הנדון : מניעת תאונות דרכים - Precision Traffic

ביטול תאונות דרכים לא קשה לביצוע מכוון שמערכת דומה עובדת כיום במגזר החקלאי.

המערכת החקלאית אפילו מורכבת יותר מזו הנחוצה לתעבורה.

ולכן ניתן להפעיל את המערכת התחבורתית במיידי.

אני מדבר על שימוש ב Precision Farming  לצורך Precision Traffic .

בחינה מתמטית של המעבר מעלה כי התעבורה המדויקת מורכבת פחות מזו של החקלאות המדויקת מתוך הכלל הידוע כי במשטח יש אין סוף קווים , והרי חקלאות עוסקת בשטחים ותעבורה במסלולים או קוים.

מערכת התעבורה המדויקת מחנכת ומחדירה תרבות נהיגה.

מערכת התעבורה המדויקת תקצר את אורך זמני הלימוד לסדרי גודל של חודשים.

צורת החינוך במערכת המוצעת היא בדומה להוספת מאות אלפי שוטרי תנועה.

המערכת עובדת על בסיס חונכות אישית.

לכל נהג סורר יוצמד "שוטר חונך".

השוטר יהיה כמובן שוטר ווירטואלי אבל יהיה בנוכחות מלאה.

"אפקט האח הגדול" מטופל ביסודיות והשוטר הווירטואלי יופיע רק כאשר הנהג עובר עברה .

פרטיות האזרחים תשמר בקפדנות ולא ירשם ולא ישמר כל מידע הקשור לנהגים הנוהגים כחוק.

יש לי הרגשה לא נעימה כי ניתן להציל מאות אנשים בשנה ולא מצילים.

לכך נלווים הפצועים באלפים וכן הפסדים כספיים ניכרים.

כיום ניתן להפעיל מערכת מצומצמת בסדר גודל של עשרות רכבים להדגמת ייתכנות.

כל הכלים קיימים ולא משתמשים בהם.

המערכת תעזור לשוטרים בזיהוי עברייני תנועה ובכך תעזור באכיפת החוק והקטנת הפגיעות בנפש וברכוש.  הנהגים יבינו עם הזמן כי לא ניתן להתחמק מידי החוק כאשר כל עברה תזוהה ותתועד.

הבנה זו היא הדרך החינוכית בה ניתן לגרום לנהגים לא לבצע עברות ולהתנהל בכבישים על פי החוק והסדר המתאימים לתנאי הדרך. 

Precision Traffic המבוסס על Precision Farming נותן פתרון הכולל את כל התחומים בנהיגה והחשוב ביותר הוא חינוך הנהגים.

Precision Traffic משמש מדריך נהיגה, מלווה נהיגה, חונך נהיגה, שוטר ושופט .

הדו"ח נישלח ישירות לנהג על פי הכתובת הרשומה במשרד הרישוי.

לצערנו על מנת לשמור מרחק לא מספיקה התרעה , הנהג חייב להאט ולהגדיל את המרחק מהרכב מלפנים. שמירה על מרחק מתאים מותנת ברצון הנהג , בלשון אחרת חינוך.

אין הרתעה ללא ענישה.

אני מוכן להתייצב בכל מקום ובפני כל פורום על מנת להסביר את המערכת המוצעת ולענות על שאלות, ככל שאדרש.

תעבורה מדויקת Precision Traffic  הגישה החדשה לניהול ובקרת תעבורה, בשימושה המבצעי, תעזור לשוטרים לבצע אכיפה ואיתור עברייני תנועה בכל סוגי עברות התנועה.

להלן הפירוט :

עברות בתחום רכב – לעצמו :

1 – אי חגירת חגורת בטחון.

2 – לחץ נמוך בגלגלים.

3 – אי הדלקת אור.

4 – ועוד.

עברות בתחום יחסי רכב – דרך :

1 – נסיעה במהירות מופרזת.

2 – אי ציות לתמרור עצור.

3 – מעבר על קו לבן.

4 – תנועה בנתיב לא מורשה.

5 – אי ציות לרמזורים.

6 – מעבר על אי תנועה.

7 – עליה על מדרכות.

8 – חסימת דרך תוך כדי פגיעה בזרימת התנועה.

9 – השתלבות לא מותרת.

10 – פניות לא על פי הכללים ודרישות החוק.

11 – ועוד.

עברות בתחום יחסי רכב - רכב (רכב אחד ביחס לרכב השני) : 

1 – אי שמירת מרחק בין רכבים.

2 – עקיפות מסוכנות.

3 – אי מתן זכות קדימה בהשתלבות.

4 – עקיפה מצד ימין.

5 – עצירה פתאומית בדרך סואנת ללא סיבה סבירה.

6 – התפרצות מסוכנת לדרך סואנת.

7 – ועוד.

עברות בתחום יחסי רכב - רכב - דרך:

1 – עקיפה לפני מעבר חציה.

2 – אי ציות לתמרור האט ותן זכות קדימה.

3 – מעבר מנתיב לנתיב בדרך רב נתיבית סואנת.

4 – ועוד.

אפשרויות נוספות :

1 – הכוונת התעבורה והפניה לכבישים לא עמוסים.

2 – התראה מראש לנהגים על פקקים.

3 – שינוי אורך פאזת הרמזורים בהתאם לעומס הצפוי על הכבישים.

4 – לימוד התנהגויות גלובליות והוצאת מסקנות לגבי תופעות חוזרות ונשנות.

5 – אפיון התנהגויות אופייניות והתאמת התשתיות בהתאם.

6 – לימוד העומסים התחבורתיים והוצאת מסקנות בהתאם.

תודתי נתונה מראש על כל עזרה בקידום הנושא.

כתובתי : ת. ד. 75 תמרת 3657600           E. mail : [email protected]  . 

נייד : 2240083 – 055.

Links :

 

בברכה 

אלחנן שוחט

 

 

 

 

                                   Precision Traffic

 

Canceling road accidents is not Difficult to do because a similar system currently works in the agricultural sector.

Agricultural system is more complex than necessary to the traffic system.

So you can run the traffic system immediately.

I'm talking about using Precision Farming to Solve problems in Precision Traffic.

Mathematical examination of the passage shows that the Precision traffic less complex than Precision Farming from the known rule that in the surface there are infinite lines.

The Precision traffic system educates and instills a driving culture.

Precision traffic system reduces the time length of learning to dimensions of months.

Form of education in the proposed system is similar to addition of endless of traffic policemen.

The system works on the basis of personal mentoring.

Any errant driver will be assigned a "policeman mentor".

The policeman will be a virtual policeman but will be fully present.

"Big Brother Effect" will be treated thoroughly and virtual policeman appears only when the driver goes to offense .

The privacy of citizens will be preserved carefully. Drivers driving according the law will not be recorded and will not be documented.

I have the unpleasant feeling that we can save thousands of people a year and do not rescuers.

That Related to thousands injured people and considerable financial losses.

Today it is possible to run a small order of tens of vehicles to demonstrate feasibility.

All the tools are exist but are not used.

The system will help to the police identify speeders and it will help law to enforcement and reducing vulnerability to life and property.

This understanding is the educational way that cause to drivers to not breaking the law and operate under the law and the roads conditions.

Precision Traffic based on Precision Farming provides a solution that includes all areas of driving and most important is education drivers.

Precision Traffic Can be used as a Driving Teacher, a Driving guide, as accompanied a driving, as a driving mentor, and policeman and judge . The report would be sent directly to the driver at the address listed at the DMV.

Unfortunately to keep a distance not sufficient a warning, the driver must slow down and increase the distance from the vehicle in front. Maintaining the appropriate distance depends on the will of the driver in another language and education.

No deterrence without punishment!

I'll go to any place and to any forum to explain the proposed system and answer questions as needed.

Precision Traffic

New approach to traffic management and control of operational use will help the police to enforce traffic offenders and finding all kinds of traffic offenses, here are the details:

Infractions Car - himself:

1 – Not wearing a safety belt.

2 – Low pressure tires.

3 – Not lighting lights.

4 – And more.

Offenses car relation to road:

1 – Speeding.

2 – Failure to comply with a stop sign.

3 – Drive on the white line.

4 – Unauthorized traffic lane.

5 – Failure to comply with traffic lights.

6 – Driving on the traffic island.

7 – Driving on sidewalks.

8 – Stopping the car while interfering traffic flow.

9 – Integration not allowed.

10– Turning not follow the rules and laws.

11– And more.

Car relations offenses - Vehicles: (One to another).

1 – Not maintaining proper distance between vehicles.

2 – Dangerous bypass.

3   – Not to give right of way to integration.

4 – Overtaking on the right.

5 –   Sudden stop in a busy road without probable cause.

6 – Hazardous integration to busy road.

7 – And more.

Car relations offenses - car to car and road:

1 – Bypass on crosswalk.

2 – Not being slow sign and give the right of way.

3 – Transition from lane to lane in a busy multi-track road

4 – And more.

Options:

1 – Directing traffic from busy roads to others.

2 – Warning drivers about traffic jams.

3 – Changing of traffic lights according to traffic volume.

4 – Learning behaviors and published global conclusions about  

     recurring phenomena.

5 – Characterizing typical behaviors and adapting the

       infrastructure accordingly.

6 – Study load transportation and disposal conclusions

     accordingly.

My thanks in advance for any help in promoting the subject.

E mail: [email protected]

Mobile: 972-55-2240083

 
Regards

Elchanan Shochat

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו