הנוער לנציגי הציונות הדתית: תרוצו ביחד!

הנוער לנציגי הציונות הדתית: תרוצו ביחד!

מספר חתימות

825
 
1,000  

בס"ד תשפ"א

קריאה לאיחוד הכוחות, למען התורה, העם והארץ !

לכבוד ראשי המפלגות המייצגות את כל גווני הציבור הדתי לאומי: הבית היהודי, האיחוד הלאומי, עוצמה יהודית ונעם,

אנו, הנוער הציוני הדתי מכל רחבי הארץ. חלקנו עומדים להצביע בפעם הראשונה בבחירות הקרובות, וחלקנו בסבב הבא, לכשיהיה.

אנו קוראים לכם להתעשת, לחדול מחשבונות, שאינם מגוף העניין ולשלב ידיים ברשימה דתית לאומית אחת, רחבה ככל שניתן, אשר תחרוט על דגלה את דרכה ההיסטורית של הציונות הדתית: שלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ.

בימים אלו, בהם מתנהלת מערכה נרחבת על אופייה היהודי של מדינת ישראל, כאשר ישנם מפלגות אשר חורטות על דגלם את טשטוש ערכי היסוד של מדינתנו עד כדי קריאה לחילון המרחב הציבורי שלנו,  ישנו הכרח וחובה היסטורית, שדווקא הכוחות המאמינים ביותר בקדושתה של מדינת ישראל, יתאחדו לרשימה אחת ויפעלו תחת הדגל המאחד ביותר של הצינות הדתית: חיזוק הצביון היהודי של מדינתנו, מדינת ישראל.

בזאת ניבחן ועל כך תהיה תפארתנו !

על החתום, הנוער הציוני הדתי מכל רחבי הארץ 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

13/01/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
31/12/2020
העצומה נפתחה