קהילת הסטודנטים הארצית דורשת לבחור יו"ר

קהילת הסטודנטים הארצית דורשת לבחור יו"ר

מספר חתימות

52
 
2,000  

בשבוע האחרון התעוררה סערה בקרב הסטודנטים וזאת בעקבות התפטרותו המוקדמת של יו"ר ההתאחדות - מר רם שפע אשר נטש את ציבור הסטודנטים לטובת תפקיד פוליטי לאחר חצי שנה בלבד!!!

אנו הסטודנטים, רואים בחומרה כל ניצול ציני של תפקידי מפתח לצד ניגוד אינטרסים חריף בארגונים סטודנטיאליים לטובת "מקפצה פוליטית", האמורים לשמש כשליחי ציבור לכלל הסטודנטים ללא הבדלי דת, גזע ומין.

כחלק מחזון העמותה ומטרותיה לפיהם פועלת בהלימה מול התקנון ובדגש על תחום המעורבות החברתית ככתוב באתר – "תפקיד הסטודנט בחברה הוא להיות חלק מהשינוי אותו הוא מבקש לראות ולפיכך המחלקה מעודדת מנהיגות צעירה. המחלקה שואפת לבסס את מעמדו של הסטודנט כמי שיהווה ספינת דגל בכל הנוגע לצדק חברתי – הן במאבקים אקדמיים והן בתחומי סביבה, חברה וזכויות אדם, בדרך ליצירת מדינה דמוקרטית, ראויה וצודקת יותר."

אנו, קהילת הסטודנטים הארצית מבקשים להשמיע את קולנו ולהשפיע באופן ישיר על בחירת יו"ר ההתאחדות הבא, בחופף לקידום תחום המעורבות החברתית: לממש את תפקידינו כסטודנטים ולהיות חלק מהשינוי אותו אנו מבקשים לראות, לבסס את מעמדנו כסטודנטים כמהווים ספינת דגל בכל הנוגע לצדק חברתי ובדרך ליצירת מדינה דמוקרטית ראויה וצודקת – כלשונו.

זאת למען בחירה ניטרלית שתמנע הליך החורג ממניעים הסותרים את הלך הרוח של העמותה ותמצב עצמה כעמותה "שקופה", הוגנת ודמוקרטית.

לאפשר לציבור הנהנה מהשירות ומפעילות העמותה לבחור בנציג העתיד לפעול עבורם מתוך תחושת שליחות לסייע, להגשים ולקיים באופן מלא וללא דופי את מטרות העמותה – "התאחדות הסטודנטים הארצית".

כמו כן, להשפיע על בחירת יו"ר שיפעל ממניעים נכונים וירגיש מחויבות כלפי כלל הבוחרים בו (בנוסף ליושבי ראש האגודות המייצגים אותנו באסיפות ההתאחדות) וזאת ע"מ לשקול בכובד ראש כל פרישה/ התפטרות/ ויתור מכוון על שליחות זו למען אינטרס אישי/ פוליטי/ כלכלי.

במהלך החודשים האחרונים התרחשה מהפכה ב"התאחדות הסטודנטים הארצית", לראשונה לאורך כל שנות פעילות העמותה אושר להכיר בה כארגון היציג של ציבור הסטודנטים בישראל.

במקביל לגבות מכל סטודנט 10 ש"ח כדמי חבר ולגרוף כ-3 מיליון שקלים בשנה על חשבון הסטודנט.

תגובתכם המפורסמת באתר: "צעד זה מחזק את ציבור הסטודנטים בישראל ומאפשר לנו כארגון הארצי היציג לפעול במישורים נוספים שעד כה הגישה אליהן הייתה חסומה".

הגישה המרכזית שחסומה בפנינו, הסטודנטים, מקבלי השירות הישירים של העמותה וכעת האסיפה הכללית – היא לקחת חלק בבחירת יושב הראש שיוכל לייצג את כולנו.

צעד זה מקנה לגיטימציה מלאה ומכתיר את ציבור הסטודנטים המשמש כמקבל השירות הישיר של העמותה ובייחוד כמשלם מס חבר, להשתתף בקבלת ההחלטות - אך עתיד להתפרש ככלכלי בלבד במידה ולא תתממשנה זכות ההצבעה המגיעה לנו כאסיפה הכללית ע"פ הנסיבות.

ראוי לציין כי מעמד הבחירות באמצעות שיטת המנדטים מנטרלת אחריות עקיפה מהיו"ר הנבחר ואף מנתק אותו מהציבור לשלמו עתיד לפעול, בנוסף – משרה אווירה פוליטית מובהקת ואינו מאפשר שקיפות אחידה.

כאשר מתבצעת הצבעה פנימית, עלולה להתבצע הטיה בעקיפין או במישרין ואף לחרוג מחובת "תום הלב" המוטלת עליהם - בכך שההצבעות מתנהלות ע"פ היכרות אישית ולעיתים אמוציונאלית.

שאילתא נוספת אותה נרצה להציג בפניכם היא העובדה שכל יו"ר מקבל קול אחד בלבד במעמד ההצבעות (לרבות תקציב) ללא קשר למספר הסטודנטים אותם מייצג במוסד האקדמאי.

אנחנו, קהילת הסטודנטים הארצית המכילה את כל רבדי האוכלוסיה, דורשים להיענות לבקשתינו בכדי שגם אנחנו נוכל להכיר "בהתאחדות הסטודנטים הארצית" כגוף היציג עבורינו  בנוסף להצהרת הרשויות ולבצע הליך דמוקרטי הוגן לכל הצדדים.

דרישותינו:

טרם נערכת ההצבעה בתאריך ה27/2 כל יו"ר אחראי לערוך אסיפה ובה כל חברי האגודה (שמשלמים דמי חבר) יוכלו להצביע ולהשפיע!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

10/02/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
09/02/2019
העצומה נפתחה