N 12 פיטורי רינה מצליח

אין תמונה

מספר חתימות

6,215
 
1,000  

אנחנו מגנים את ההסתה הפרוע ששודרה בערוץ  N12 .

ודורשים לפיטורי רינה מצליח !

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

08/04/2020
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
06/04/2020
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
05/04/2020
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
04/04/2020
העצומה נפתחה