בקשה לסטטיסטיקות מחדרי לידה

בקשה לסטטיסטיקות מחדרי לידה

מספר חתימות

2,442
 
10,000  

יש מידע חשוב על חדרי לידה שאתם לא חשופים אליו. אתם יכולים להסתפק בקמפיין השיווקי של בתי החולים בסיורים...אבל זה לא באמת ילמד אתכם מה המדיניות ומה קורה בפועל.

איפה מתבצעים הכי פחות ניתוחים קיסריים?איפה יש הרבה לידות מכשירניות?איפה הסכוי ללידה רגילה אחרי קיסרי גדול יותר?

איך תבחרו איפה ללדת בלי המידע הזה?

ולכן אנו מגישות, באמצעות עו"ד אליזבת ברנט, בקשה למשרד הבריאות לפי חוק חופש המידע- לקבלת מידע אודות לידות בבתי חולים בישראל.

(פירוט המידע בבקשה המצורפת לעצומה- קישור למטה)

אם גם לכם המידע הזה חשוב- צפו בסרטון וחתמו על העצומהhttps://www.atzuma.co.il/yoldot

 

העצומה מצורפת לבקשה הרשמית למשרד הבריאות וקולכם בעצומה חשוב להבעת התמיכה הציבורית בבקשה.

*שתפו את הפוסט ועזרו לנו להגיע ל 10 אלף תומכים עד סוף שנת 2018!

*החתימי גם את בן/בת זוגך! כי גם לו/לה הזכות לדעת ולהיות שותף/ה בבחירות הקשורות לילדיו/ה

להלן נוסח הבקשה שהגשנו:

בקשה על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 (להלן: החוק)

א. הריני מתכבדת לבקש כי משרד הבריאות יחשוף לציבור את המידע המפורט להלן, אודות הלידות שהתקיימו בכל בתי החולים בישראל בשנת 2017, תוך ציון שמות בתי החולים וממוצע ארצי בכל נתון המבוקש.

1. שיעור השראת לידה

2. שיעור אלחוש אפידורלי

3. שיעור לידות לאחר המועד (לאחר שבוע 41)

 

 

4. שיעור לידות מכשירניות מתוך כלל הלידות

 

 

 

 

5. שיעור לידות מכשירניות מתוך לידות נרתיקיות

 

 

 

6. שיעור חתך חיץ הנקבים

 

 

 

 

7. שיעור ניתוחים קיסריים ראשונים

 

8. שיעור ניתוחים קיסריים חוזרים

 

 

 

 

9. שיעור לידות vbac מתוך tolac

 

 

10. שיעור זרוזים באמצעות פיטוצין במהלך לידות ספונטניות

11. שיעור לידות היי ריסק

12. שיעור לידות עכוז נרתיקיות מתוך כלל לידות עכוז

13. שיעור לידות תאומים וגינליות מתוך כלל לידות תאומים

14 פילוח התוויות לניתוח קיסרי 

15. שיעור ניתוחים קיסריים לא מתוכננים ("חירום") מתוך כלל הלידות.

16. מצגים בלידות תאומים נרתיקיות- חלוקה לפי אחוזים (ראש-ראש, ראש- עכוז, אחר)

17. במרכז לידה טבעי/ חדר טבעי הדורש הרשמה מראש- מספר הנרשמות לעומת מספר הלידות המתבצעות בפועל בחדר הטבעי

18. סיבות ביטול קיום לידות שנרשמו אליהם מראש במרכזי לידה טבעיים (לפי אחוזים)

 

ב. המידע המבוקש:

חלק ניכר מהמידע המבוקש (בסעיפים 1-9) נמסר על ידי חדרי הלידה לחברה הישראלית לרפואת האם והעובר ופורסם ביום 15.11.2018. נתוני החברה הישראלית לרפואת האם והעובר מפורסמים מידי שנה, אולם הפרסום שלהם נעשה ללא ציון שמות בתי החולים המצויינים במידע המוצג. הפרסום האחרון של הדו"ח לשנת 2017 נערך ביום 15.11.18.(מצ"ב המידע מסומן כנספח 1)

יודגש כי הבקשה היא לקבלת מידע כל המידע ברשימה תוך ציון שמות בתי החולים בנוסף למידע הכללי שכבר פורסם.

מסירת המידע שכבר נמסר ומפורט בסעיפים 1-9 אינה כרוכה בעלויות כלשהן שכן המידע כבר מצוי בידי הרשות ועל כן מבוקש כי חלק זה של הבקשה ימסר ללא שהוי.

ג. נימוקי הבקשה:

1. זכות הציבור לדעת:

ארגון הבריאות העולמי ממליץ שכל בית חולים יפרסם את הנתונים אודות הלידות לציבור.

החוק קובע כי לכל אזרח, תושב או תאגיד, הזכות לקבל מידע כפי שהוא מצוי ברשות ציבורית ובמגבלות החוק. במסגרת תפיסת היסוד שהמידע שבידי הרשות הוא קניינו של האדם הפרטי.משרד הבריאות אף מצהיר באתר, כי זכות זו משתלבת עם מטרות העל של משרד הבריאות לשקיפות ולצדק חברתי.

2. חשיבות פרסום המידע אודות הלידות:

מעיון בנתונים שנאספו על ידי החברה הישראלית לרפואת האם והעובר לשנת 2017 (ואשר פורסמו ביום 15.11.18, תוך סימון בתי החולים עם ספרות וללא ציון שמות בתי החולים), עולה כי קיימים פערים גדולים בין הסטטיסטיקות בבתי היולדות השונים ברחבי הארץ.

לדוגמא:

1. טווח חתכי החיץ בלידה נע בין 7.8% ל- 41%,

כאשר הממוצע הארצי הינו  15.8%.

2. טווח שיעור ניתוחים קיסריים נע בין 5.1% ל 31%,

כאשר הממוצע הארצי הינו 18.3%

3.טווח אחוז הצלחות (VBAC) מתוך נסיונות ללידות נרתיקיות לאחר קיסרי (TOLAC) נע בין 42.2% ל 99.5%,

כאשר הממוצע הארצי הינו 79.7%

החופש בבחירת מקום הלידה:

לנוכח הפערים הגדולים, יכולות להיות לבחירת בית היולדות על ידי היולדת, השלכות ממשיות על אופן התנהלות הלידה ותוצאותיה ועל כן קיימת חשיבות רבה כי מידע זה ימצא בידי הציבור.

במדינת ישראל, ליולדת הזכות לבחור את מקום הלידה שלה וידוע כי בתי החולים משקיעים רבות בשיווק חדרי הלידה לצורך קליטת היולדות. ראוי כי בנוסף למידע השיווקי, יהיה בידי ההורים מידע אמין ומדויק הנוגע לטיפול הניתן בפועל על ידי המוסד הרפואי.

שיפור איכות הטיפול:

עוד יש להוסיף כי הפערים העצומים המצוינים לעיל בין בתי החולים השונים,  מטרידים לכשעצמם ומעוררים את הצורך בשקיפות המידע, למטרה של שיפור הטיפול המוצע ליולדות בכל בתי היולדות.

כמו כן העלמת המידע לגבי זהות בתי החולים המפורסמים לציבור מהווה פגיעה בבתי החולים אשר עושים עבודתם נאמנה ופועלים לשמירה על בריאות היולדות והילודים ולהפחתת התערבויות שלא לצורך בלידה.

פרסום המידע הינו חשוב ליצירת תמריץ חיובי לבתי החולים במרכז ובפריפריה, לשמירה על סטנדרטים  המומלצים על ידי ארגון הבריאות העולמי בהענקת טיפול מיטבי ליולדות.

ד. לאור האמור ועל פי חוק חופש המידע התשנ"ח-1998, מבוקש בזאת כי :

 

  • משרד הבריאות יחשוף את שמות בתי החולים המוצגים במידע המצוי בדו"ח החברה הישראלית לרפואת האם והעובר (כמפורט לעיל בסעיפים 1-9) ואת המידע הנוסף המפורט בסעיפים (10-18).
  • תימסר לח"מ תשובה לבקשה זו בתוך 30 יום בהתאם להוראות החוק בסעיף 7 (ב).

בברכה,

אליזבט ברנט, עו"ד

פרויקט יולדות

קבוצת לידה פעילה בפייסבוק

 

מצ"ב:

נספח 1- מצגת דו"ח החברה הישראלית לרפואת האם והעובר לשנת 2017 (15.11.18)

נספח 2- סרטון הסבר אודות הבקשה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

25/11/2018
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
23/11/2018
העצומה השיגה 500 חתימות!
22/11/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
21/11/2018
העצומה נפתחה