promote efficient solutions tp our given problem

אין תמונה

מספר חתימות

4
 
200,000  
פורסם בתאריך: 28/05/2022
 

אנו תלמידי בית ספר אורט פסגות מתנגדים לעליית המחירים ומעניינים לפתור את בעיה זו.לכן אנו מכינים עצומה זו על מנת לקרוא לממשלה לפעול למען פתרון המשבר ולהעלות על סדר היום את הקושי האזרחי שבקיום אורח חיים ברמה סוציו אקונומית סבירה בתוך יוקר מחיה שכזה.

מטרתנו היא להגיע ליותר מ- 200,000 חתימות של אזרחי המדינה.אנו מקווים לתפוס את תשומת ליבה של הממשלה, של הכנסת ושל היצרניות הגדולות בשוק ולגרום להורדה מספקת במחירים כדי להקל על האזרח הממוצע ולהקטין את העוני בארץ.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו