רוצים את ירוחם נקייה!

רוצים את ירוחם נקייה!

מספר חתימות

359
 
500  

לכבוד טל אוחנה - ראש המועצה המקומית ירוחם

חברי המועצה המקומית

הנדון: עצומה הקוראת לניקיון ואכיפה מצד המועצה כנגד הפגיעה במרחב הציבורי

 1. אנו תושבי ירוחם, החתומים על עצומה זו, דורשים מכלל חברות וחברי המועצה ומהעומדת בראשה, לפעול במאמץ משותף, לשמור ולהגן על המרחב הציבורי השייך לכולנו!
  • להכין לאשר ולהפעיל, תכנית ומדיניות אכיפה.
  • להודיע, לפרסם ולהתריע בדבר תכנית האכיפה. לגנות בתוקף ובפומבי פגיעה במרחב הציבורי.
  • לגבש תכנית הסברה רחבה הכוללת שילוט, פרסום ברשתות החברתיות, הסברה במוסדות החינוך ועוד.
  • לאפשר לתושבי ירוחם לשמור על הניקיון – על ידי הוספת פחים ציבוריים ברחובות, ותוספת של עובדי ניקיון בהתאם לגידול בשטח היישוב.
  • לפרסם באופן חודשי אילו פעולות אכיפה ננקטו, בפילוח של סוג העבירות והקנסות.
  • להרחיב את שעות העבודה של פקחי שפ"ע: העסקה בשעות הערב, סופי שבוע וחגים ובאירועים גדולים המתקיימים בישוב.
 1. לצערנו, אנו עדים לכך שהמועצה אינה פועלת לאכיפת החוק, בחודשים האחרונים הושחת על ידי תושב גן ציבורי מרכזי בישוב, עקב נסיעת כלים הנדסיים, השלכת פסולת ועודפי חפירה. מבירור שעשינו עולה, שלא ננקטה כל פעולה כנגד הפוגע מכח חוקי שפ"ע. נכון למועד כתיבת עצומה זו, הגן לא שוקם, פסולת עדין מושלכת. ראה נספח מצורף לעצומה זו - לקריאה לחצו כאן.
 1. אירוע זה מהווה שיא לתפקוד לקוי של המועצה כריבון האחראי להקפדה על החוק והסדר ואכיפתה כנגד הפוגעים במרחב הציבורי. נדמה כי המועצה מתעלמת מחוקי המדינה וחוקי העזר העירונים עליהם היא עצמה חתומה, ואשר להם היא מחויבת על פי חוק. זו החובה הבסיסית ביותר של רשות המקומית.
 1. התוצאה היא שלמרות ההשקעה של צוות עובדי שפ"ע, הישוב בחלקים לא מבוטלים מלוכלך, פסולת מתגלגלת ברחובות ובגנים, בייחוד בסופי השבוע. ערימות של פסולת בניין 'מעטרות' את סביבות ירוחם. הדבר פוגע באופן משמעותי בנראות של ירוחם אשר שואפת להיות מרכז תיירותי המושך אליו מבקרים. ישוב המבקש למשוך אליו תושבים חדשים, לא יכול להרשות לעצמו להראות כך. וכמובן, אנחנו, התושבים, משלמים מיסי ארנונה (אחוז גביה מהגבוהים בארץ) וממלאים את חובתנו, מצפים לחיות בישוב נקי ומטופח יותר.
 1. חוסר האכיפה מתבטא בתחומים נוספים כגון בעלי החיים והצמחייה ביישוב, כאשר עצים במרחב הציבורי נכרתים, כלבים משוטטים ללא בעלים ומהווים איום על ילדים צעירים וכן מטילים את צואתם במדרכות.
 1. זה המקום לציין כי בשנה האחרונה, פועל ביישוב פורום קס"ם ירוחמי, ולצדו קבוצות נוספות (פורום קיימות, פורום למען העצים, פורום למען בע"ח), של תושבים מסורים ואכפתיים המנסים לקדם את הסביבה והמרחב הציבורי. לתחושתנו, פעילות המועצה אינה מספקת, פעמים נדמה כי יש בה גרירת רגליים, אשר מחלישה את התושבים הפעילים.
 1. נבקש להזכיר כי סוגיה זו בלטה במערכת הבחירות המקומית, לאור בקשה ודרישה ציבורית נרחבת מכלל התושבים להקפדה על חוקי הניקיון, לאכיפה, וכמיהה לטיפוח היישוב. סקר שנערך לא מכבר בפייסבוק מחזק את העובדה כי ישנה תמיכה רחבה למהלך שכזה.
 1. בשם רוב רובם של תושבי ירוחם, אשר הינם שומרי חוק, סדר וניקיון, אנו מפצירים בחברי המועצה ובעומדת בראשה לקדם את נושא אכיפת החוק והסדר, כפי שנדרש מכל יישוב. אנחנו מצפים שראש המועצה עצמה בגיבוי מלא של כל חברי המועצה – קואליציה ואופוזיציה - תפעל באומץ לשמור ולהגן על המרחב הציבור ששייך לכולנו.
 1. אנחנו בטוחים כי ניתן במספר פעולות ממוקדות לשנות את המציאות, ולשפר את רווחת חיי התושבים, כך שירוחם תוכל לפרוח ולשגשג גם בתחומי הסביבה והניקיון.

                          העצומה נכתבה, ע"י חברי פורום קס"ם ירוחמי.

Хотим, чтобы Йерухам был чистым!

Главе  местного совета Йерухама - Таль  Охана.

Петиция: призывающие к чистоте и наведения порядка.

 1. Мы, жители Йерухама, которые подписывают эту петицию, требуют от всех компаний и членов Совета и возглавляют его совместную работу, чтобы сохранить и защитить общественное пространство, которое принадлежит всем нам!
 • Применять законы к нарушителям.
 • Публиковать план по право применение против нарушителей чистоты города. Сильно и публично осуждать нарушителей общественного порядка.
 • Составить обширную информационно-пропагандистскую программу, которая включает вывески, рекламу в социальных сетях, информацию в образовательных учреждениях и многое другое.
 • Разрешить жителям Йерухама поддерживать чистоту - добавляя мусорные баки на улицах и добавляя уборщиков в соответствии с увеличением площади населенного пункта.
 • Ежемесячно публиковать, какие правоприменительные меры были приняты, с разбивкой по типам правонарушений и штрафов.
 • Расширить часы работы инспекторов: договариваться о вечерах, выходных и праздничных днях, а также проводить крупные мероприятия в обществе.

К сожалению, мы являемся свидетелями того, что совет не работает для правопорядка. В прошлом месяце мы были свидетелями вандализма в общественном парке, выбросе мусора на тротуар, остатки строительного мусора на улице. Муниципалитет не принял никаких мер.

 1. Это событие является свидетельством дисфункции Совета как суверена, ответственного за соблюдение законности и порядка и защиту от правонарушителей в публичной сфере. Совет, кажется, игнорирует законы и муниципальные подзаконные акты, на которые он сам подписан, и для которых он юридически обязан. Это самая основная обязанность местной власти.
 1. В результате, несмотря на инвестиции, во многих частях города  мусор на улицах и в садах. Кучи строительного мусора «украшают»  окружающую среду. Это значительно ухудшает видимость Йеруама который стремится стать туристической достопримечательностью. Мы платим налоги на недвижимость (самый высокий уровень сбора в Израиле) и выполняем свой долг, ожидая, что будем жить в более чистом и благополучном сообществе.
 1. Отсутствие право применения отражается в других областях, когда деревья в общественных местах вырубаются, собаки бродят без хозяев и представляют угрозу для маленьких детей, а также навязывают свои экскременты на тротуарах.
 1. Здесь следует отметить, что в прошлом году совместно с другими группами (существующий форум, древовидные форумы, форумы) действовал форум на базе сообщества, посвященный и заботливым жителям, пытающимся продвигать окружающую среду и общественное пространство. На наш взгляд, деятельность совета неадекватна, порой кажется, что он тормозит, что ослабляет активных жителей.
 1. Мы хотели бы отметить, что этот вопрос выделялся в местной избирательной кампании в свете широко распространенного общественного спроса и требования всех жителей соблюдать законы об уборке, право применение и стремление возделывать местность. Недавний опрос в Facebook подтверждает тот факт, что такой шаг широко поддерживается.
 1. От имени большинства жителей Йерухама, которые являются законопослушными, аккуратными и прибирающимися, мы настоятельно призываем членов совета руководить вопросами право применения и порядка, как того требует каждый населенный пункт. Мы ожидаем, что глава самого совета при полной поддержке всех членов совета - коалиции и оппозиции - будет смело работать над сохранением и защитой общественного пространства, которое принадлежит всем нам.
 1. Мы уверены, что ряд целенаправленных действий может изменить реальность и улучшить благосостояние жителей. Йерухам может процветать в области охраны окружающей среды и чистоты.

Петиция была написана участниками форума.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

28/10/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
27/10/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
26/10/2019
העצומה נפתחה