רוצים את ירוחם נקייה!

רוצים את ירוחם נקייה!

מספר חתימות

331
 
500  

לכבוד טל אוחנה - ראש המועצה המקומית ירוחם

חברי המועצה המקומית

הנדון: עצומה הקוראת לניקיון ואכיפה מצד המועצה כנגד הפגיעה במרחב הציבורי

 1. אנו תושבי ירוחם, החתומים על עצומה זו, דורשים מכלל חברות וחברי המועצה ומהעומדת בראשה, לפעול במאמץ משותף, לשמור ולהגן על המרחב הציבורי השייך לכולנו!
  • להכין לאשר ולהפעיל, תכנית ומדיניות אכיפה.
  • להודיע, לפרסם ולהתריע בדבר תכנית האכיפה. לגנות בתוקף ובפומבי פגיעה במרחב הציבורי.
  • לגבש תכנית הסברה רחבה הכוללת שילוט, פרסום ברשתות החברתיות, הסברה במוסדות החינוך ועוד.
  • לאפשר לתושבי ירוחם לשמור על הניקיון – על ידי הוספת פחים ציבוריים ברחובות, ותוספת של עובדי ניקיון בהתאם לגידול בשטח היישוב.
  • לפרסם באופן חודשי אילו פעולות אכיפה ננקטו, בפילוח של סוג העבירות והקנסות.
  • להרחיב את שעות העבודה של פקחי שפ"ע: העסקה בשעות הערב, סופי שבוע וחגים ובאירועים גדולים המתקיימים בישוב.
 1. לצערנו, אנו עדים לכך שהמועצה אינה פועלת לאכיפת החוק, בחודשים האחרונים הושחת על ידי תושב גן ציבורי מרכזי בישוב, עקב נסיעת כלים הנדסיים, השלכת פסולת ועודפי חפירה. מבירור שעשינו עולה, שלא ננקטה כל פעולה כנגד הפוגע מכח חוקי שפ"ע. נכון למועד כתיבת עצומה זו, הגן לא שוקם, פסולת עדין מושלכת. ראה נספח מצורף לעצומה זו - לקריאה לחצו כאן.
 1. אירוע זה מהווה שיא לתפקוד לקוי של המועצה כריבון האחראי להקפדה על החוק והסדר ואכיפתה כנגד הפוגעים במרחב הציבורי. נדמה כי המועצה מתעלמת מחוקי המדינה וחוקי העזר העירונים עליהם היא עצמה חתומה, ואשר להם היא מחויבת על פי חוק. זו החובה הבסיסית ביותר של רשות המקומית.
 1. התוצאה היא שלמרות ההשקעה של צוות עובדי שפ"ע, הישוב בחלקים לא מבוטלים מלוכלך, פסולת מתגלגלת ברחובות ובגנים, בייחוד בסופי השבוע. ערימות של פסולת בניין 'מעטרות' את סביבות ירוחם. הדבר פוגע באופן משמעותי בנראות של ירוחם אשר שואפת להיות מרכז תיירותי המושך אליו מבקרים. ישוב המבקש למשוך אליו תושבים חדשים, לא יכול להרשות לעצמו להראות כך. וכמובן, אנחנו, התושבים, משלמים מיסי ארנונה (אחוז גביה מהגבוהים בארץ) וממלאים את חובתנו, מצפים לחיות בישוב נקי ומטופח יותר.
 1. חוסר האכיפה מתבטא בתחומים נוספים כגון בעלי החיים והצמחייה ביישוב, כאשר עצים במרחב הציבורי נכרתים, כלבים משוטטים ללא בעלים ומהווים איום על ילדים צעירים וכן מטילים את צואתם במדרכות.
 1. זה המקום לציין כי בשנה האחרונה, פועל ביישוב פורום קס"ם ירוחמי, ולצדו קבוצות נוספות (פורום קיימות, פורום למען העצים, פורום למען בע"ח), של תושבים מסורים ואכפתיים המנסים לקדם את הסביבה והמרחב הציבורי. לתחושתנו, פעילות המועצה אינה מספקת, פעמים נדמה כי יש בה גרירת רגליים, אשר מחלישה את התושבים הפעילים.
 1. נבקש להזכיר כי סוגיה זו בלטה במערכת הבחירות המקומית, לאור בקשה ודרישה ציבורית נרחבת מכלל התושבים להקפדה על חוקי הניקיון, לאכיפה, וכמיהה לטיפוח היישוב. סקר שנערך לא מכבר בפייסבוק מחזק את העובדה כי ישנה תמיכה רחבה למהלך שכזה.
 1. בשם רוב רובם של תושבי ירוחם, אשר הינם שומרי חוק, סדר וניקיון, אנו מפצירים בחברי המועצה ובעומדת בראשה לקדם את נושא אכיפת החוק והסדר, כפי שנדרש מכל יישוב. אנחנו מצפים שראש המועצה עצמה בגיבוי מלא של כל חברי המועצה – קואליציה ואופוזיציה - תפעל באומץ לשמור ולהגן על המרחב הציבור ששייך לכולנו.
 1. אנחנו בטוחים כי ניתן במספר פעולות ממוקדות לשנות את המציאות, ולשפר את רווחת חיי התושבים, כך שירוחם תוכל לפרוח ולשגשג גם בתחומי הסביבה והניקיון.

                          העצומה נכתבה, ע"י חברי פורום קס"ם ירוחמי.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

28/10/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
27/10/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
26/10/2019
העצומה נפתחה