הים בישראל כנושא מרכזי ליום העצמאות ה- 62

הים בישראל כנושא מרכזי ליום העצמאות ה- 62

מספר חתימות

261
 
500  

הים בישראל כנושא מרכזי ליום העצמאות ה- 62

לראשונה יבחר השנה הציבור בישראל את הנושא המרכזי ליום העצמאות. בקרוב תפרסם הממשלה מודעות ובהן ייקרא הציבור להציע באמצעות האינטרנט את הנושא המרכזי ליום העצמאות ה- 62 של מדינת ישראל. ההצעות יועברו אל ועדה ציבורית בראשות מנהלת מרכז ההסברה חנה הכהן. הועדה תבחר את עשרים הנושאים המוצלחים ביותר לטעמה וזו תחזיר את ההכרעה לידי הציבור – שיבחר את הנושא באמצעות אתר האינטרנט של הממשלה. בהתאם לאופי הנושא ייקרא הציבור בהמשך להציע את רשימת מדליקי המשואות. הרשימה הסופית תיקבע על ידי הועדה הציבורית בראשות הכהן. לנושא המרכזי של יום העצמאות יש חשיבות לאומית משום שהוא נותן ביטוי לאירועים היסטוריים של עם ישראל ומדינת ישראל ומייצג מטרות וערכים עקרוניים בחיי החברה בישראל. כמדינה צעירה השוכנת לחוף ימים אשר שורשיה נטועים עמוק בהיסטוריה האנושית ראוי לדעתי להציע את "הים בישראל" כנושא המרכזי. ישראל נבנתה מהים וממשיכה כך עד היום. מארזי הלבנון שעשו דרכם אל ימה של יפו ומשם אל בית המקדש ועד גלי העליות ומאמצי ההעפלה הכבירים מכל קצוות תבל, מנמלים ומרינות שוקקי חיים ומסחר ועד גילוי שדות גז אדירים מול חיפה, נדמה שאין תחום אשר לים אין בו תרומה סגולית כה ניכרת: בכלכלה, בביטחון, באיכות הסביבה, במחקר, במדע ובתיירות. אין עוד נושא שהאופקים בו רחבים כל כך להגשמה לאומית ואישית. לחלוציות ומצוינות. הזמן הוא נכון להפנות את המבט מערבה – הימה. אני פונה אליכם בבקשה להעביר את המסר לחברים ומכרים ולהביע את תמיכתכם בכל דרך שתמצאו כדי להעמיד השנה את "הים בישראל" במרכז האירועים לשנת העצמאות ה- 62 למדינת ישראל.

(היוזמה הועלתה ע"י רוני שדה)לפרטים נוספים על היוזמה ומעקב:

http://www.h2o.org.il/Forum/viewtopic.php?t=1165

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

21/10/2009
העצומה השיגה 100 חתימות!
18/10/2009
העצומה נפתחה