ילדי החוץ בחינוך חב

אין תמונה

מספר חתימות

3
 
200  
פורסם בתאריך: 14/01/2020
 

ב"ה

אל בית דין רבני חב"ד ,

ואל עסקני מוסדות חב"ד בארה"ק. 

ידוע המצב בארצנו הקדושה שישנם ילדים המעוניינים בחינוך חב"ד ושאין ברשות המקומית שלהם מוסד חינוך חב"ד, ואינם מורשים בחלק מן המקומות להתקבל ללימודים ברשויות הסמוכות שיש בהן מוסדות חינוך חב"ד. 

הדברים מגיעים עד כדי הישארותם של ילדי חלק מהשלוחים בבית בלי מסגרת חינוכית הולמת את אורח חייהם ומאלצת את חלק מהם להנפיק אישורים חריגים או לפעול בדרכים אחרות שלא בהכרח נקיות בכדי להתקבל ברשויות שיש בהן מוסדות חינוך חב"ד. 

נוסף לכך, גם יהודים כאלו שמתקרבים לבתי חב"ד ומחליטים שחינוך חב"ד הוא טוב עבורם לא מקבלים פתרון קבע ונאלצים לחפש מענה במוסדות שאינם של חב"ד, 

כמו כן, הבעיה מהווה חסם בפני שלוחים רבים המעוניינים להציע למקורביהם את חינוך חב"ד, אך בשל המצב, חינוך חב"ד אפילו לא יכול להוות אפשרות מעשית לאותם שלוחים ולאותם הורים.

על כן אנו מבקשים מכם לפעול בכל דרך שבידכם על מנת לשנות את המצב מיסודו, באופן שיפתור את הבעיה בכל הארץ ופתרון קבע. פתרון שיחול על כל מערכות החינוך.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו