שילוב נשים ביחידות לוחמה בצה

שילוב נשים ביחידות לוחמה בצה

מספר חתימות

19
 
100  
פורסם בתאריך: 06/05/2022
 

סוגיית שילובן של נשים ביחידות צה"ל

אנו תלמידות כיתה י"ב בבית הספר, שש שנתי נחשון אמית, כותבות את מטלת הביצוע במסגרת שיעורי האזרחות ובחרנו לעסוק בבעיה – סוגיית שילובן של נשים ביחידות צה"ל.

בחרנו בנושא זה מכיוון שלאורך שנים רבות נפגע הזכות לשוויון ולחופש העיסוק של הנשים בצבא ולכן קיים אי שוויון בכך שמעמדן של הנשים אינו שווה למעמדם של הגברים בצה"ל. אנו רואות בנושא זה חשיבות רבה ורצון רב לפתור את הבעיה. בנוסף נושא זה קשור אלינו מכיוון שאנו מתגייסות בשנה הבאה ולכן אנו רוצות לעורר מודעות בנוגע לבעיות שגילינו וחקרנו במסגרת עבודתנו.

צה"ל, שמהווה את אחד המוסדות הדומיננטיים ביותר על התודעה הישראלית, הוא אחד הגורמים שמפגינים את ההבדלים בין הנשים והגברים בישראל בצורה הבולטת ביותר, ומחזק את הסטיגמה על הנשים, דבר שמבליט את האי שוויון בין המינים.

בעזרת  עצומה זו אנו רוצות להשיג מספר גדול של אנשים שיאשרו בעזרת חתימתם את העובדה שיש חשיבות לכך שהצבא צריך לאפשר הזדמנות שווה לנשים בבחירת תפקידן הצבאי ובבחירת מקום שירותן במהלך המיונים הקדם צבאיים, לשלב ולאחד את תהליכי הגיוס בין נשים לגברים בצה"ל ולמנוע פגיעה בחופש העיסוק של המתגייסות.

לסיכום אנו מבקשות מכם לחתום על העצומה ולעזור לנו להפעיל לחץ והשפעה על משרד הביטחון לשנות את המדיניות הקיימת בצבא של אי שוויון ופגיעה בחופש העיסוק של המתגייסות, לפתור את הבעיה ולהוביל לשילוב ולאיחוד תהליכי הגיוס בין נשים לגברים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו