בשכונות חרדיות מתרחשת הדרת נשים ופגיעה פיזית בהן, שפוגעת בזכויותיהן.

בשכונות חרדיות מתרחשת הדרת נשים ופגיעה פיזית בהן, שפוגעת בזכויותיהן.

מספר חתימות

4
 
100  
פורסם בתאריך: 12/03/2019
 

כחלק ממטלת הביצוע שלנו בשיעור אזרחות, חקרנו את הנושא של הדרת נשים ואלימות פיזית כנגדן בשכונות חרדיות בכלל ובעיר בית שמש בפרט

מצאנו כי תופעה זו פוגעת בזכויות אדם ואזרח רבות של הנשים: הזכות לחיים וביטחון - הנשים סובלות מאיומים יומיומיים על חייהן וביטחונן, הן נרגמות באבנים, מושפלות, מקוללות ומותקפות באלימות - מכיוון שהן מקוטלגות כמי ש"עלולות להחטיא גברים". הזכות לשוויון - זכותן של הנשים למעבר שווה במרחב הציבורי, כשל הגברים. אין זכות להדיר אותן ממרחבים ציבוריים השייכים לכולם כגון רחובות. הזכות לחירות: חופש דת/מדת - זכותה של כל אישה ללכת במרחב הציבורי השייך לכלל גם בלבוש אשר לא תואם להלכות היהודיות והדתיות - זכותה של כל אישה לחופש מדת וממנהגיה. חופש הפעולה- זכותה של אישה לעשות את הבחירות שלה, לחיות את החיים שלה. הדרת הנשים פוגעת בזכותן לפעול כרצונן ובזכותן להחליט מה ילבשו. הזכות לכבוד - הנשים מושפלות בפומבי, סופגות יריקות והשפלות נפשיות, רדיפות על בסיס לבושן - זוהי פגיעה בזכות הבסיסית לחיות בכבוד ולא להיות נתון ליחס משפיל ומעליב.

בעזרת שאלון, בדקנו דעות שונות על הבעיה ודנו בדרכים לפתרונה. הדרך בה בחרנו לפעול היא העלאת המודעות הציבורית לתופעת האלימות כנגד נשים והדרתן בערים ובשכונות דתיות, בקרב הציבור בארץ.

לשם כך אנו נצטרך את עזרתם. הפיצו את עצומה זו לכמה שיותר אנשים על מנת שנוכל להשיג כמה שיותר מודעות לתופעה המשפילה והמבזה הזו. מודעות תוכל לעזור למנוע את התופעה ולצמצם את הפגיעות הפיזיות והנפשיות בנשים במרחבים הציבוריים בעיר בית שמש ובמאות שכונות חרדיות אחרות בארץ.

תופעה זו היא תופעה מדאיגה, ויש לשים לה קץ כמה שיותר מהר!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו