העדר נשים בהנהגת ארגון הנוער הגאה- איגי

העדר נשים בהנהגת ארגון הנוער הגאה- איגי

מספר חתימות

338
 
1,000  

 

בימים האחרונים אנחנו מוצאות את עצמנו בסערת נפש מהסוג הידוע, עוד אישה, שכירה, מוצאת את עצמה מפוטרת כדי לפנות את מקומה לגבר "ראוי" יותר. במקרה שלנו, אנחנו חשות כי זה מקומם עוד יותר מאחר ומדובר בארגון קהילתי גאה, קטן יחסית, בעל אופי התנדבותי אך לצערנו הוא מייצג מערך יחסי כוחות חברתי וקהילתי מוכר.

מבלי להתייחס לנפשות הפועלות, מי פוטרה, מה היה תפקידה וכמה זמן היא מלאה אותו בהצלחה (ואף זכתה רק לאחרונה להעלאה), חשוב לנו לשתף באגביות של הפיטורים והאופן המובן מאליו שציפו שעובדת זו תקבל אותם, זאת לאחר שמינו לה מחליף מראש ללא קיום הליך מכרזי פתוח כדין למילוי מקומה .

 

למי מכן שאיננה מכירה את הארגון מקרוב, נספר כי איגי - ארגון הנוער הגאה, נוסד לפני כעשור לאחר שהתפצל מהאגודה לזכויות הפרט, כחלק מחשיבה הרואה ייחודיות בצרכי בני נוער בתהליכי גיבוש זהות מינית ומגדרית. הארגון הושתת על מנכ"ל בשכר ומערך מורכב של מתנדבים, החל ממדריכי קבוצות וכלה במלווים מקצועיים. בשנים האחרונות, לאור הצלחת הארגון במשימותיו החברתיות והחינוכיות, כמו גם הכרה של משרד החינוך במטרתו הראויה,  נוספו תפקידים בשכר על מנת לתרום להתייעלותו המקצועית. מיותר לציין, כי כל בעלי התפקידים למעט אחת היו גברים. כמן כן, צוות ההיגוי שכלל בעבר נשים והוועד המנהל כיום הם על טהרת הגברים.

בארגון אין אסיפה כללית והיו"ר אינו נבחר בהליך בחירות כלל ארגוני. במידה וצורפו נשים לוועד המנהל, הרי שהן לא היו מתוך הארגון ונוכחותן הייתה כעלה תאנה להעדר כוחן והשפעתן.

כיום, הארגון נעדר שקיפות, הפרוטוקולים של הוועד המנהל אינם מפורסמים וגם לא ספרי התקציב שלו. לצערנו, העדר השקיפות הוא עוד סממן להדרה ולחוסר יכולת לבקר את המהלכים המתקיימים בארגון, כמו גם סממן להגמוניה הגברית שאיננה מרגישה מחויבת לתת דין וחשבון לשום גורם.

לשם האירוניה נציין כי תפקיד יו"ר ועדת ביקורת הממונה על ידי הועד המנהל היא באופן מסורתי אישה. ככל הידוע לאותן נשים, מינוין נעשה ללא פרסום פנים ארגוני, ללא תיאום אישי אלא כבדרך אגב. אותן נשים אינן מוזמנות לישיבות ועד ואף לא חתמו מעולם על פרוטוקול ביקורת כלשהו.

נשים ראויות מוצאות את עצמן מתנדבות, נותנות מכל הלב אך אינן מגיעות לעמדות מפתח...

 מבחינתנו, מקרה הפיטורין המיידים של עובדת השכר היחידה בארגון, הגדיש את הסאה ואנו פועלות לשינוי המצב. מעתה, אנו דורשות ייצוג הולם לנשים בפורום המנהל והמנווט של הארגון.

 אנו פונות אליכן בבקשת עזרה, מאחר והנכן נשים בעלות קול, אג'נדה ומרחב פרסומי.

נשמח אם תוכלו לסייע לנו להפיץ את הקושי הנעוץ בהדרת נשים, כמו גם את אוזלת היד שלנו להתמודד עם תפיסה ארגונית, קהילתית וחברתית הגורסת כי רק גברים ראויים להנהיג ולהוביל.  

 

למי מכן שרוצה לכתוב על כך, נשמח לספק פרטים נוספים לצורך כתיבת טור.

כמו כן, נשמח לראותך באירוע "שולחנות עגולים" המתקיים ב 30.10.12, יום ג', במרכז הגאה העוסק בעתידו ובחזונו של ארגון הנוער האמור.מצ"ב לינק לאירועhttp://us4.campaign-archive2.com/?u=eaced8bffa08ee702717f2574&id=5a6c094916&e=5caa6c1dc3 אנו מגיעות לאירוע כקבוצת נשים, המעוניינת להציג את הקול הנשי בניגוד להנהגת הארגון והדוברים באירוע המונים גברים בלבד

 

ציר הזמן של העצומה

22/10/2012
העצומה השיגה 100 חתימות!
22/10/2012
העצומה נפתחה