עצומה לייצוג שווה של נשים בממשלה החדשה ובוועדות הכנסת

עצומה לייצוג שווה של נשים  בממשלה החדשה ובוועדות הכנסת

מספר חתימות

עד כה נאספו: 204 חתימות.

ראשי מפלגות יקרים,

ערב הבחירות לכנסת ה-20, אנו, החתומות והחתומים על עצומה זו, פונים אליכם בדרישה לייצוג שווה לנשים במרחב  הפוליטי והשלטוני.

נשים מהוות למעלה מ- 50% מהאוכלוסייה ואינן מיוצגות על פי שיעורן בעמדות קבלת החלטות, ביחוד במרחב הפוליטי והשלטוני בישראל.

בכנסת האחרונה, נשים היוו פחות מ- 1/4 מחברי הכנסת ו- 1/3 מראשי הוועדות .

בממשלה האחרונה כיהנו 4 שרות בלבד, מתוך 20 שרים. רק 1/5. ורק 1/5 ממנכ"לי משרדי הממשלה היו נשים. 

אנו דורשים לשלב נשים במרחב הפוליטי והציבורי באופן מהותי ואמיתי ולא כמס שפתיים, תוך הכרה בתרומתן ויכולתן  לכהן בתפקידי מפתח ומוקדי קביעת מדיניות.

אנו דורשים, כי מחצית מבעלי התפקידים במוסדות השלטון בתפקידי שרים, מנכ"לות במשרדי הממשלה ובחברות הממשלתיות וראשי וועדות תהיינה נשים.

השתתפותן של נשים בחיים הפוליטיים היא תנאי הכרחי לקיומה של חברה דמוקרטית ומתוקנת ומשרתת את החברה כולה.

ראשי מפלגות יקרים, הוכיחו גם במעשים שאתם פועלים למען  50% מציבור הבוחרים שלכם.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

10/03/2015
העצומה השיגה 100 חתימות!
06/03/2015
העצומה נפתחה