התנגדות להעברת סמכויות הבריאות של מדינת ישראל לגוף זר (WHO)

התנגדות להעברת סמכויות הבריאות של מדינת ישראל לגוף זר (WHO)

מספר חתימות

10,870
 
30,000  

בסוף חודש מאי עתידה מדינת ישראל לחתום על מסמך תיקונים לתקנות הבריאות העולמיות למניעת מגיפות של ארגון הבריאות העולמי (ה WHO).

בכך מדינת ישראל תעביר בעצם את כל הסמכויות בנושאי הבריאות של אזרחי מדינת ישראל במצב של מגיפה לידיו של גוף זר שאינו מדינת ישראל.

ה WHO יקבע בצורה בלעדית אם פרצה מגיפה בעולם, לרבות מדינות ספציפיות, וכן יקבע את הצעדים שעל אותה מדינה לנקוט כדי למגר את המגיפה לרבות סגרים, בידודים, חובת התחסנות, דרכון חיסונים וצעדים נוספים. אם אותה מדינה תסרב לנקוט בצעדים הנ"ל, ינקטו כלפי אותה מדינה סרבנית סנקציות קשות.

העברת סמכויות שלטוניות של מדינת ישראל לגוף זר אינה חוקית, מסכנת את אזרחי ישראל ועצמאותם ומנוגדת לחוקי מדינת ישראל, לרבות חוק יסוד הממשלה וחוק יסוד הכנסת. העברת סמכות שלטונית לגוף זר מחייבת משאל עם.

ארגון הבריאות העולמי, שלא נבחר מעולם ע"י אף אזרח, ממומן ברובו ע"י גופים פרטיים, כולל חברות פארמה. לגופים אלה יש אינטרסים משלהם, לרבות אינטרסים כלכליים, ושאינם עולים בקנה אחד עם האינטרסים של מדינת ישראל ואזרחיה.

מעולם לא התקיים בכנסת דיון באשר לחוקיות ונחיצות הצטרפות מדינת ישראל לאמנה הנ"ל. כמו כן הנושא המשמעותי הזה לא עלה לדיון בתקשורת.

אזרחי ישראל לא יודעים על המהלך הנ"ל ומיהם הנציגים הבודדים שהוסמכו לחתום על האמנה בשמם.

הסכם זה מהווה איום ישיר על העצמאות של מדינת ישראל, ולכן אנחנו דורשים כי נציגי ישראל לא יחתמו על מסמך התיקונים לתקנות הבריאות העולמיות למניעת מגיפות של ארגון הבריאות העולמי.

לינק למסמך התיקונים של ארגון הבריאות העולמי

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

21/05/2022
העצומה השיגה 10,000 חתימות!
14/05/2022
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
13/05/2022
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
13/05/2022
העצומה נפתחה