פתיחת כיתות לימוד

אין תמונה

מספר חתימות

117
 
120  

לכבוד: דיקנט הסטודנטים, ראש מחלקת הנדסת חשמל ומחשבים וראש אגודת הסטודנטים.

הנדון: דרישה לפתיחת כיתות לימוד. 

שלום רב,

אנו הסטודנטים החתומים מטה נשלחנו בראש במטרה לארגן אמצעי למידה נוספים. 

משתמע: 

1. כיתות לימוד הפתוחות 24/7. 

כיום, ברוב האוניברסיטאות בארץ ובעולם כל הבניינים, הכיתות והמעבדות פתוחות ונגישות לסטודנטים כל השבוע, כל הסמסטר, כל השנה. לא יעלה על הדעת שבמקום שאנו מרצוננו החופשי באנו ללמוד על העולם ועל עצמנו, להעשיר את הידע ולהרחיב את אופקינו מונעים מאיתנו ללמוד. 

כיום המצב הוא שהספריה פתוחה רק עד איזור 8 בערב ויש מעבדת מחשבים קטנה הפתוחה עד 11 בלילה. כל שאר הקמפוס סגור.

דרישתנו:

בנייני 21-24 ובניין 5 הכיתות החיצוניות הפתוחות 24/7.

נמשיך לעקוב ונפעל עד שנושאים אלו יבואו לפתרון. כדי שמקרה זה לא יוביל לכתם שיכליל וישחיר את המכללה. 

בברכה,

איחוד שנה ב' וג' הנדסת חשמל ומחשבים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

13/01/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
10/01/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
09/01/2019
העצומה נפתחה