תיכנות מחדש של רמזור הולכי רגל בית ספר יסודי ויצמן

תיכנות מחדש של רמזור הולכי רגל בית ספר יסודי ויצמן

מספר חתימות

86
 
500  

נדון: בעיה בטיחותית לתלמידי בית ספר ויצמן

1. אנו הורי תלמידי בית הספר העממי ויצמן מודאגים ביותר מהרמזור להולכי הרגל , המוצבן�� ברחוב אהרון קציר. (ראה מצג מס' 1)

2. אנו מבינים שהרמזור הוצב במקום , שלא בצומת, אלא בלעדית למעבר הולכי רגל, על מנת לשרת את הילדים החוצים את מעבר החציה לפחות פעמיים ביום.3. בשעות הבוקר, בין השעה 7:30 ל-8:15 ובשעות הצהריים, בגמר הלימודים, חוצים במעבר חציה זה לפחות 50 ילדים + הורים בכל מחזור של הרמזור. אבל, למרבה הצער, הרמזור נותן רק 15 שניות אור ירוק, שאינן מספיקות להעברת כמות כזו של הולכי רגל. כתוצאה מכך, ישנם כאלה המסתכנים וממשיכים לעבור גם כשהרמזור כבר שינה לצבעאדום, דבר המסכן את העוברים במעבר החצייה. 4. אנו עדים לכך, שכאשר קיים אור אדום בצומת מנדס קציר, לבאים מצפון , אורך התורלרמזור ההוא, חוסם את מעבר החציה להולכי הרגל, שברמזור המיוחד. 5. אנו דורשים לשנות את זמני הרמזור, כך שבשעות השיא של החציה, (בזמן הגעה לבית הספר ובזמן עזיבתו), יהיה זמן מספיק ארוך למתן חצייה בטוחה למאות התלמידיםהמשתמשים בו. 6. בהתייעצות בלתי רשמית עם מומחית בתחבורה , הבנו שיש אפשרות לתכנן את זמניהרמזורים כך, שאורך התור בהמתנה לאור אדום בצומת מנדס/קציר, יכול להיות מתוכנן כך שרק 15 מכוניות (זה מספר המכוניות שיכולות לעמוד ב- 80מ' שבין שני הרמזורים), יעמדו בהמתנה לרמזור בצומת ,ובאותה עת יהיה אור אדום לכלי רכב לפני מעבר החציה של בית הספר, כך שהוא לא יחסם על ידי כלי רכב, (כפי שקורה כל הזמן בשעות השיא,ראה מצג מס' 2) ומעבר החציה יהיה פנוי למעבר הולכי רגל.

7.אשר על כן,אנו ההורים החתומים על מכתב זה,דורשים מהעירייה לטפל בדחיפות בשינוי תזמון הרמזורים על מנת להבטיח חציה בטוחה למאות התלמידים העוברים במעבר זה.מצג מס׳ 1 ומצג מס׳ 2

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

14/11/2023
העצומה השיגה 50 חתימות!
13/11/2023
העצומה נפתחה