מאבק בשעוני מים בת חפר

מאבק בשעוני מים בת חפר

מספר חתימות

21
 
100  
פורסם בתאריך: 19/11/2023
 

עצומה זו מופנית כלפי החברה הכלכלית בת חפר בעקבות ריבוי חשבונות מים מנופחים אשר אינם עולים בקנה אחד עם צריכה בייתית ממוצעת.

לאחר קבלת האחריות לאספקת המים ביישוב ולאחר מבצע החלפת מדי המים בכלל היישוב, החלו להגיע חשבונות צריכת מים בלתי סבירים המחייבים בדיקה מעמיקה.

נעשו פניות פרטניות לחברה שמצידה לא נתנה את הדעת בנושא וגלגלה את האחריות לפתחו של התושב.

עצומה זו קוראת לחברה הכלכלית בת חפר להסביר לתושבים איך ומדוע קרה המצב בו חשבונות המים קפצו דרסטית מהרגע בו החלה החברה לפעול.

אנו מודיעים בזאת שחברי בת חפר החתומים על עצומה זו, התאגדו כגוף אחד ודורשים בדיקה מעמיקה של הנושא וחתירה להפחתת דמי הגבייה הבלתי סבירים לאלתר.

עצומה זו מצהירה כי לא ישולמו חשבונות המים של החתומים מטה, עד הסדרת הנושא מול הגורמים המובילים את המאבק וקבלת הסברים מניחים את הדעת.

לא ניתן יד לניצול המנדט שניתן לחברה הכלכלית לאספקת המים לתושבי בת חפר לגזל ועושק התושבים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו