Stop The Pollutin, It's All We Want

אין תמונה

מספר חתימות

90
 
10,000  

כל הקורא, כבר מעל לארבעה עשורים שמפעלי חברות שונות מזהמים את האוויר והים התיכון. אנו החלטנו לפעול, לפתוח את העיניים לכל הישנים - אם נצליח להשיג מעל לעשרת אלפים חתימות כי על מפעל המזהם בדרך כלשהי את הסביבה, יוטל מס חודשי. למה דווקא 10,000 חתימות? אם מספר תומכים כזה הממשלה לא תוכל שלא לפעול, אם זה בדבר הכי קטן - בהוצאת חוק, זה שווה את זה. בבקשה ממך, אנו פה רק בשבילך. סין היא דוגמה חיה למה שקורה היום, אנו בדרך לשם. לא עוד לאדישות - כן לפעילות!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

23/11/2018
העצומה השיגה 50 חתימות!
23/11/2018
העצומה נפתחה