עצומה למען מתן הזדמנות שווה לנשים העובדות במשרות בכירות.

אין תמונה

מספר חתימות

5
 
500  
פורסם בתאריך: 01/05/2021
 

אנו קוראים בזאת לממשלת ישראל ולגופים המעסיקים לפעול למען הקצאת משאבים לטובת סבסוד מערכות חינוך בלתי פורמליות למשפחות עם ילדים עד גיל 14. וזאת על מנת לאפשר לנשים בדרג הניהולי הבכיר בעיקר להקדיש את מלוא מרצן וזמנן לטובת התפתחותן האישית והמקצועית.

הקצאת משאבים אלו תאפשר לנשים בדרג הניהולי הבכיר לקבל על עצמן משימות ותחומי אחריות שהן נגזרת של תפקידן ללא צורך לדאוג לפתרון תעסוקתי לילדיהן.

פתרון זה יביא לצמצום הפערים בין גברים ונשים בדרג הניהולי הבכיר ויוכל להביא למצב בו יותר נשים תשבורנה את תקרת הזכוכית ותוכלנה לשבור את המעגל המסורתי של עבודת נשים במאה העשרים ואחת. מהלך זה יוביל לשינוי תפיסתי וחברתי בנוגע להעסקת נשים מחד ומאידך ליצירת כלים שיאפשרו שילובן של נשים רבות יותר בתפקידים ניהוליים בכירים .

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו