אפליית האוכלוסייה האתיופית ע

אפליית האוכלוסייה האתיופית ע

מספר חתימות

119
 
200  

בישראל בעיית אפליית האוכלוסייה האתיופית ע"י משטרת ישראל לא מוכרת לרוב המוחלט מן האוכלוסייה. אנו רוצים להביא לשינוי אמיתי. מאבקים רבים לא עזרו, אף מקרי מוות נוראיים שלא הצליחו להביא לפתרון סופי לבעיה זו. עם הזמן מתגלים עוד ועוד מקרים של מוות, התעללות, גזענות וכל אפליה מכל סוג שהיא. אנו רוצים שעצומה זו תיחתם ע"י אנשים רבים ותישלח למח"ש (המחלקה לחקירות שוטרים) ולדרוש שינוי מיידי ואכיפה מיידית על החוקים אשר מבטאים את זכויות האדם והאזרח מגזענות, אפליה או כל סוג עוול אחר שנגרם לאוכלוסיה האתיופית ע"י משטרת ישראל, שגוף זה אמור לשמש דוגמא לציבור, לשמור על החוקים, להראות מהי הדרך הנכונה להתנהגות נכונה, אך לאור המקרים נותרה אכזבה רבה מגוף זה כאשר הם לא עומדים בחוקים, ושומרים על אנושיות ועל הזכויות של בני העדה האתיופית. משטרת ישראל פוגעת רבות בזכויותיהם של האוכלוסייה האתיופית באמצעות אלימות פיזית ומילולית, גזענות בכל מיני דרכים כגון : הערות מפלות וגזעניות, אלימות פיזית על רקע מוצאם האתיופי עד לכדי מוות במקרים מסוימים. החברה האתיופית חשה כאב ואפליה מרה כלפיה מסיבה שאינה מוצדקת, אלא רק בשל צבע עורם ומוצאם ואינם יודעים עוד כיצד לפעול על מנת להפסיק את העוול הזה שנגרם להם פעמים רבות. אנו באמת מבקשים את עזרתכם בחתימה על עצומה זו כך שנוכל למנוע בדרך הכי מהירה שאפשר עוד מקרים נוראיים אשר גורמים לבני אוכלוסיה זו עוול אמיתי. כי רק יחד נביא לשינוי!.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

23/05/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
22/05/2020
העצומה נפתחה