שומרים על אבו גוש כפרית ומונעים קטסטרופה תחבורתית עבור יישובי הסביבה

שומרים על אבו גוש כפרית ומונעים קטסטרופה תחבורתית עבור יישובי הסביבה

מספר חתימות

1,012
 
1,200  

אנו החתומים מטה, מתנגדים בתוקף לתוספת הבנייה בתוכניות התמ”ל, המוסיפות עוד 600 יחידות דיור מעבר ל-1800 יחידות דיור שאושרו בתוכנית הכוללנית, ובסה"כ 2400 יחידות דיור חדשות!

סיבותינו להתנגדות:

1) יצירת עומס קשה על התשתיות השונות באיזור:א. עומס תחבורתי על כיכר היציאה לכיוון ירושלים ותל-אביב מכיוון נוה אילן.

ב. עומס על תשתיות התחבורה הציבורית המתנקזת כיום כולה לאזור הכניסה לאבו גוש מכיוון צפון (בית נקופה).

ג. עומס על תשתיות הניקוז של נחל שורק.

ד. עומס על תשתיות החינוך באבו גוש ובכפרים הסמוכים לה.

2) התוכנית הכוללנית נעשתה לאחר ניתוח מקיף של צרכי הכפר, וכבר עונה על צורך הגידול הטבעי של תושבי הכפר ב-25 השנים הבאות, לפיכך אין צורך ב-600 יחידות דיור נוספות באיזור זה.

3) אישור תוכנית הותמ”ל יביא עמו לשינוי ההרכב החברתי באבו גוש, שישפיע על כל איזור פרוזדור ירושלים ויפר את מרקם החיים המשותפים.

4) דריסת כביש הגישה שכבר אושר על-ידי גורמי התכנון במשרד התחבורה כפיתרון איזורי לגישה ליישובי ההר: קרית ענבים, מעלה החמישה, נטף והר אדר.5) פגיעה בערכי טבע, ביערות המיוחדים של פרוזדור ירושלים ויישובי ההר, צמצום השטחים הירוקים ודחיקתבעלי-החיים למרחב מוגבל אף יותר.

6) פגיעה קשה באיכויות המרחב הכפרי הייחודי המשרת את התושבים ותיירים רבים, כתוצאה מרמיסת התכנון המחוזי ויצירת טלאי שכונות ללא ראייה כוללת.

רקע:הכפר אבו גוש מונה כיום כ-9000 תושבים (כ-1800 בתי אב) ומשתרע על פני 1900 דונמים.התוכנית הכוללנית העוסקת בפיתוח הכפר עד לשנת 2040 אישרה תוספת הדרגתית של 1800 יחידות דיור נוספות, במטרה לתת מענה לצפי גידול האוכלוסיה ל-12,000 תושבים על פני 25 השנים הבאות. בכך מכפילה התוכנית את גודל הכפר.כיום מקודמות בדורסנות שתי תוכניות נוספות שמטרתן להגדיל אף יותר את שטח וגודל האוכלוסיה בכפר:- תמ”ל 1065 מערב - תוכנית המתייחסת לתוספת של 200 יחידות דיור נוספות באיזור הכיכר של היציאה לכיוון נווה אילן. תוכנית זו נמצאת כרגע בשלב ההפקדה להתנגדויות, שמסתיים ב-13/9/2017

- תמ”ל 1052 צפון - תוכנית המתייחסת לתוספת של 400 יחידות דיור נוספות באיזור כיכר הכניסה לאבו גוש (בסמוך לבית נקופה).תוכנית זו נמצאת בשלבי תכנון מתקדמים לקראת הגשה.יחד, כלל תוכניות אלו מוסיפות עוד 2405 יחידות דיור ל-1800 יחידות הקיימות כיום בכפר.

התנגדותי זו נתמכת בתצהיר שצורף להתנגדות “ועד הפעולה למען שמירה על ציביון אבו גוש ויישובי הסביבה”

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

17/10/2017
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
08/09/2017
העצומה השיגה 500 חתימות!
04/09/2017
העצומה השיגה 100 חתימות!
03/09/2017
העצומה נפתחה