ס'איז מיר גאר וויכטיג כולנו מתייצבים לפקודותו!

ס'איז מיר גאר וויכטיג כולנו מתייצבים לפקודותו!

מספר חתימות

7
 
3,500  
פורסם בתאריך: 19/08/2020
 

גם אני מתנזר מכל סוגי האינטרנט ווידיאו למיניהם כרצון מרן אדמו"ר שליט"א

גם אני מפחד מהחילול השם הנורא שיצא ממעמד שמשודר לאנ"ש בכל אתר ואתר

גם אני לא יכול לקחת אחריות על תוצאות ממעמד כזו

ולכן גם אני חותם שבמידה והנהלת המוסדות יעבירו דברי מרן אדמו"ר על מסכים איני משתתף במגבית זו בשום אופן בכדי שלא יהיה לי יד בפשעים אלו 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו