לא לחוק ועדות הקבלה בישובים קהילתיים

לא  לחוק ועדות הקבלה בישובים קהילתיים

מספר חתימות

819
 
1,000  

אנו אזרחי מדינת ישראל, דוחים בשאט נפש את המגמה ההולכת ומתרחבת של חקיקת חוקים מפלים הזורעים ריב ומדון בין שכנים,בין חלקי העם יהודים ולא יהודים, דתיים ולא דתיים,גאים ולא גאים ואחרים.

החוק החדש שזה עתה עבר בכנסת בקריאה טרומית המאפשר לחברי ישוב קהילתי לדחות קבלה של מועמד כלשהו מסיבות "התאמה חברתית" מהוות, על פניו, אפליה מסיבות אידיאולוגיות.מן הסתם מכוון חוק זה בעיקר, למנוע כניסה של ערבים לישובים. מכיוון שתקנונים של הישובים הקהילתיים מתעדכנים בימים אלו וכוללים סעיפים המחייבים את המועמד להזדהות עם הציונות, חגי ישראל, מסורת ישראל וכד' , יהיה זה מכשול בלתי עביר לאזרח ערבי שאינו מוכן לעשות שקר בנפשו אפילו אם הוא מסכים ומקבל את זכות היהודי להגדרה עצמית וקיום אורח חיים יהודי.

אנו ציונים ולא ציונים חושבים שזכותו של כל אזרח לחיות בכל מקום שירצה, על פי אמונתו ומנהגיו.

לא דמוקרטי, לא יהודי, לא שוויוני, מפלה ולא צודק, ליטול קרקע מדינה השייכת לכולנו, אזרחי המדינה  ולאפשר לאוכלוסיה בעלת אידיאולוגיה מסויימת להתארגן, לבנות את ביתה, להפלות אחרים מלהצטרף  ובכך למנוע מהם את זכותם הטבעית במדינה דמוקרטית - לגור בכל מקום שירצו.

אנו קוראים לחברי הכנסת שיזמו את החוק למשוך אותו ולמנוע מאיתנו, אזרחי ישראל, את הבושה,להימנות על הגרועות שבמדינות אשר ידיהן טובלות בגזענות. 

יבוטל חוק ועדות הקבלה לאלתר

  

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

06/01/2010
העצומה השיגה 500 חתימות!
02/01/2010
העצומה השיגה 100 חתימות!
31/12/2009
העצומה נפתחה