אישור רישום נשואין מקוונים

אין תמונה

מספר חתימות

522
 
1,000  

לכבוד:

כבוד שרת הפנים, הגב' איילת שקד

גב' נכבדה, 

                    הנדון: דרישה לאשר רישום של נישואין אזרחיים מקוונים ("נישואי יוטה")

אנו החתומים מטה, פונים אלייך בדרישה להפסיק עוול אזרחי עצום ונורא המתבצע על ידי משרדך כלפי מאות זוגות המבקשים להירשם כדין כנשואים בישראל ולאפשר רישום ברשות האוכלוסין של נישואין אזרחיים מקוונים, אשר בוצעו על פי דיני מדינת יוטה בארה"ב וברי תוקף חוקי על פי הכללים והוראות הדין החלים כיום בישראל:

כידוע לך, למעלה מ- 500 זוגות בישראל נישאו בנישואין אזרחיים מקוונים, בפלטפורמה רשמית וחוקית של מדינת יוטה בארה"ב; ואף קיבלו תעודות נישואין רשמיות המוכרות על פי דיני מדינת יוטה שאומתו על ידי אפוסטיל.

על אף שזוגות אלו פעלו על פי דין להירשם בישראל כזוגות נשואים: הציגו בפני רשות האוכלוסין תעודת נשואין רשמית של מדינת יוטה המאושרת בחותמת אפוסטיל, הם מסורבי רישום ברשות האוכלוסין רק בשל התעמרות פוליטית הנובעת משיקולים זרים שאינם עולים בקנה אחד עם הכללים והוראות הדין החלים כיום בישראל.

על פי הכללים והוראות הדין החלים כיום בישראל, לרבות על פי פסיקות רבות של בית המשפט העליון לאורך השנים, מדינת ישראל חייבת(!) לרשום זוגות כנשואים כשאלו מציגים בפני הרשות תעודת נישואין רשמית של מדינה זרה המאושרת בחותמת אפוסטיל.

התנגדות משרדך לרשום את אותם זוגות שנישאו באופן מקוון על פי דיני מדינת יוטה כזוגות נשואים, מעבר לכך שהינה בניגוד לכללים ולהוראות הדין, עושה עוול עצום ופוגעת בזכותם האזרחית, הטבעית והלגיטימית של מאות אזרחים, על כל המשתמע מכך.

יצוין, כמו שאת בטח יודעת, שבישראל חיים כיום מאות אלפי אזרחים שאינם יכולים להינשא אלא בנישואין אזרחיים, שהתאפשרו עד היום מחוץ לגבולות המדינה, עד התאפשר על ידי מדינת יוטה לקיימם באופן מקוון.

תקופת הקורונה, שעדיין איתנו, מגבילה זוגות רבים לממש את יכולתם להינשא בטקס אזרחי בחו"ל ועל כן אישור נישואין מקוונים, בטח כשהם עולים בקנה אחד עם הכללים והוראות הדין החלים בישראל, הינם הכרח של מאות אלפי ישראלים המבקשים לממש זכות אזרחית בסיסית - להינשא.

  

בכוחך ובסמכותך להפסיק את העוול העצום והנורא כלפי מאות אלפי אזרחים המבקשים רק לממש את זכויותיהם האזרחיות הבסיסיות בישראל, בהתאם לכללים והוראות הדין, ולהירשם כזוגות נשואים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

31/10/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
24/10/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
24/10/2021
העצומה נפתחה