מחזירים את איכות החיים לצפון הישן!

אין תמונה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 198 חתימות.

הנדון: הרעה באיכות חיי התושבים ברובע 3 תת-רובע 31 בעקבות ריבוי עבודות הפיתוח ושינוי הסדרי התנועה והחניה

אנו החתומים על עצומה זו, תושבי תת-רובע 31 ("השכונה"), מבקשים את התערבותכם המיידית לשינויים המתקיימים בתקופה האחרונה וכאלה העתידים להתקיים בכל הנוגע להסדרי התנועה והחניה של רכבי פרטיים בבעלות התושבים בשכונה.

בהקשר זה וכרקע לדרישתנו נבקש להביא לתשומת ליבכם כי בתקופה האחרונה נרשמה הרעה משמעותית באיכות חיי בתושבים בשכונה, וזאת בעקבות ריבוי עבודות פיתוח המתקיימות בה בעת ובעונה אחת, כגון:

 1. עבודות הפיתוח והעתקת התשתיות בשכונה
 2. עבודות הקמת הקו הירוק של הרכבת הקלה
 3. סלילת שבילי אופניים חדשים
 4. עבודות בניה במסגרת תמ"א ופינוי-בינוי
 5. עבודות תחזוקה שוטפות ומיוחדות

ההרעה באיכות חיי התושבים מתבטאת בהשלכות שליליות רבות הנגזרות מהפעילויות המפורטות לעיל ופעילויות נוספות, לרבות (אך לא רק):

 1. הפחתה משמעותית, של למעלה מ-100 מקומות חניה, וכוונה להמשיך ולהפחית מקומות חניה בעתיד הקרוב, אם למען מתן גישה נוחה יותר לרכבי העבודה והבניה ואם למען הפקעת מקומות חניה לצורכי ורצונות העיריה השונים, וכל זאת על חשבון רווחת תושבי השכונה, בלא מתן הודעה מוקדמת ו/או אלטרנטיבה לתושבים;
 2. ריבוי בתנועת רכבי עבודה לרבות משאיות ודחפורים ברחובות השכונה הצרים – דבר הגורם לפקקים אדירים ורועשים, פגיעות ברכבים פרטיים ודו-גלגליים חונים, וסכנה משמעותית לחיי התושבים;
 3. ריבוי מפגעי רעש שמקורם בעבודות עצמן וכאלה שמקורם אינו בעבודות עצמן כגון צפירות, צעקות בין פועלים ומשתמשי דרך, עבודות חפירה וקדיחה, פועלי תברואה שמגיעים לפנות בוקר, ויכוחים בין פקחים למנהלי עבודה ועוד, כמו גם עבודות מרעישות ומטרידות במהלך הלילה;
 4. ריבוי מקרים שכמעט הסתיימו בתאונות בשל חסימת צירים והסטת תנועה – ישנן אינספור דוגמאות של תושבי השכונה מן השבועות האחרונים לאירועים מבעיטים אשר בנס לא הסתיימו בתאונות, ואשר הולכים ומתגברים מיום ליום;
 5. סגירת דרכי הגישה אל השכונה והאיזור והשארת דרך גישה יחידה, דבר הגורם לדרכי השכונה להפוך לצירי תנועה ראשיים, ולנהגים להפריז במהירות כאשר הדרך פנויה יחסית ולהתעלם ממשתמשי הדרך;
 6. ריבוי מפגעים פיזיים כגון בורות, חפירות, גדרות ארעיות, חסימת רחובות, השתלטות על "איים ירוקים" ועוד;
 7. ריבוי בתנועת כלי רכב דו-גלגליים שאינה ע"פ תקנות החוק, אשר מסכנת את הולכי הרגל;
 8. הפחתה משמעותית ביכולת גישת הולכי הרגל, בייחוד עם עגלות ילדים ו/או כסאות גלגלים ו/או בע"ח וכו';
 9. הפסקות חשמל נרחבות ארוכות ובלתי צפויות לרבות כאלה של 10 שעות ויותר באמצע השבוע ובאמצע היום (כאשר מוקד העיריה מפנה למוקד חח"י אשר מפנה למוקד נת"ע וחוזר חלילה, ללא מענה יחיד ועקבי לתושבים).

בנוסף, במקרים רבים מדי, שינויים כגון ביטול מקומות חניה והסטת תנועה נעשים ללא מתן הודעה מוקדמת נאותה לתושבים ובאישון לילה, ומשכך לתושבים לא ניתנת ההזדמנות להתארגן, להסתייג, להתנגד, להעיר, וכו'.

אולם במכתבנו זה אנו מבקשים להדגיש את הירידה באיכות החיים הנגזרת מהסדרי התנועה והחניה המתחדשים בשכונה.

בתקופה האחרונה אנו עדים להתפתחויות רבות הקשורות במאמצי עיריית תל אביב-יפו ("העיריה") לעודד את התושבים להגביר את השימוש באפשרויות התחבורה הציבורית והשיתופית לצורך התניידות בעיר על חשבון שימוש ברכבים פרטיים ("המטרה"). ברצוננו להדגיש כי אנו תומכים במטרה כמו גם בכוונת העיריה לקדמה.

עם זאת, אנו סבורים שהצעדים בהם העיריה נוקטת בעת ובעונה אחת הינם רבים וקיצוניים מדי, וזאת לאור ריבוי עבודות הפיתוח המתקיימות ברחובות השכונה, חלקן מצוינות לעיל, כמו גם היעדר אלטרנטיבה ראויה לרכב הפרטי להתניידות התושבים בעיר ומחוצה לה.

נביא מספר דוגמאות להמחשת הסוגיה:

 1. אוטובוסים: זוהי החלופה העיקרית מאחר והיא המסובסדת והכלכלית ביותר, אך בעקבות שינויים רבים בהסדרי התנועה, ישנה תזוזה רבה של תחנות האוטובוס, כאשר הגישה אליהן פחותה משמעותית ורחוקה הרבה יותר ביחס למצב הקודם, ומייצרת קושי רב עבור התושבים להגיע לאותן תחנות.
 2. מסלולי ותדירות קווי האוטובוסים הקיימים לא השתפרו והותאמו לצרכי התושבים לאור ריבוי עבודות הבניה והפיתוח המתקיימות ברחבי העיר.
 3. נתיבי התחבורה הציבורית בעיר, בפועל, אינם רק בשימוש רכבי תחבורה ציבורית, אלא גם בשימוש של רכבים פרטיים כמו גם רכבי שירות למיניהם (כולל רכבי העיריה), וזאת בין היתר בשל היעדר אכיפה.
 4. חסימות דרכים וכבישים שאינן מתוכננות ו/או מתוקשרות מראש מפחיתות את יכולת הסתמכות התושבים על התחבורה הציבורית והנגישות אליה.
 5. תחנות אוטובוס רבות ברחבי העיר וברחבי השכונה אינן מוצלות/מוגנות מגשם.
 6. האוטובוסים מלוכלכים, צפופים, חנוקים.
 7. נהגי האוטובוסים, במקרים רבים מדי, אינם נוהגים בהתאם לתקנות ולחוק – לא עוצרים בכל התחנות, לא מאפשרים לנוסעים לעלות ולרדת כנדרש, נוהגים באופן שמסכן את נוסעי האוטובוס (עצירות פתאומיות, מהירות מופרזת, פניות חדות, ועוד), אינם מקפידים על הנחיות בריאות הציבור כנדרש מהם ועוד.
 8. אוטו-תל: תעריפי הנסיעה ותנאי השימוש הם בהרבה מאוד מקרים כאלה שלא מייצרים אלטרנטיבה שכדאיותה הכלכלית מצדיקה מעבר לשירות זה ביחס לרכב פרטי או מונית (למשל בשעות העומס). בנוסף, לא ניתן להסתמך על הימצאות רכב אוטו-תל בשעות העומס בשכונה או בקרבתה. אנו עדים להרבה משתמשי אוטו-תל אשר מחזיקים גם רכב פרטי, מה שמביס את מטרת השירות, או לפחות חלק ממנה.
 9. דו-גלגליים (ממונעים/ידניים): חלופה זו מתאימה לאנשים בעלי צרכי התניידות ספציפיים מאוד, ואינה נותנת מענה בטיחותי דיו עבור מרבית מהתושבים (ילדים ונוער, מבוגרים וקשישים, אנשים הנאלצים לשאת עמם מטען, אנשים עם בעלי חיים, מאותגרי קואורדינציה ואחרים).
 10. מוניות: לא מדובר בחלופה שניתן להסתמך עליה באופן קבוע בשל אי כדאיותה הכלכלית. מחירה הגבוה של חלופה זו הופך אותה למותרות, ולא לחלופה אמיתית.

הדוגמאות לעיל הובאו ע"י תושבי השכונה, רבים מהם אף מקפידים להתלונן בערוצים השונים (מפעילות האוטובוסים, משרד התחבורה ועוד), תלונות אשר ככלל אינן מטופלות ע"י באופן הולם ו/או בזמן סביר (נוכל אף לספק דוגמאות קונקרטיות לדרישתכם).

מאידך, העיריה פועלת באופן עקבי ובקצב גבוה לגרוע מיכולתם של תושבי השכונה לעשות שימוש ברכבים פרטיים באופן קבוע, וזאת באמצעות הפחתת נתיבי תחבורה פרטית לאור השינוי במדיניות כמו גם עבודות הפיתוח הרבות, והפחתת מקומות החניה הזמינים לתושבי השכונה.

לאור האמור לעיל, אנו דורשים את התערבותכם המיידית לשינויים המתקיימים וכאלה העתידים להתקיים בכל הנוגע להסדרי התנועה והחניה בשכונה, וזאת לאור הרעה משמעותית באיכות חיי התושבים, הרעה אשר אינה מקובלת על תושבי השכונה.

אנו סבורים שלא ניתן להגביל את יכולת התניידות התושבים ברכבים פרטיים כל עוד לא מוצו כלים אחרים להפחתת העומס בכבישי העיר כגון, בראש וראשונה, שיפור משמעותי והגדלה של אלטרנטיבות ההתניידות והחניה בעיר בדגש על בטיחות השימוש ויציבות השירותים, כך שניתן יהיה להסתמך עליהן באופן שוטף. אנו ערים לכך שטיב התחבורה הציבורית אינו באחריות העיריה בלבד, וכאמור, חלקנו עושים מאמץ ומקפידים לפעול בערוצים השונים, אך אין זה גורע מאחריות העיריה לדאוג לרווחת התושבים ואיכות חייהם גם בסוגיה זו.

בנוסף, העיריה נדרשת למצות את הכלים העומדים לרשותה להגביל תנועה וחניית רכבים פרטיים שאינם בבעלות התושבים, מאחר ואנו סבורים שטרם הגברת המגבלות על תושבי העיר והשכונה וגריעה מאיכות חייהם, יש למצות את המגבלות על מי שאינו תושב, למשל הגדלת איזורי חניה ייעודיים לתושבי השכונה בלבד, הגעה להסדרים עם מפעילי חניונים פרטיים (למשל במרתפי משרדים), ועיכוב משמעותי בגריעה ממקומות החניה הקיימים.

ולבסוף, העיריה מתבקשת לבחון שוב את תכניות הפיתוח בעתיד הקרוב והבינוני ואת הוצאתן לפועל במקביל תוך השטת מגבלות תנועה וחניה נוספות על תושבים, ולחלוק עם התושבים את פרטי תכניות אלה על מנת לאפשר זמן התארגנות סביר והזדמנות נאותה להסתייגויות והתנגדויות. אנו בהחלט תומכים במאמצי העיריה להפחית את ההסתמכות בעיר על רכבים פרטיים, ולאפשר מעבר יעיל ומשמעותי לתחבורה ציבורית ושיתופית לרווחת התושבים ומבקרי העיר, אך אנו סבורים שעל הגורמים השונים האמונים על פיתוח העיר לתאם את פעילותם בראי רווחת התושבים בטווח הקצר, ולא רק בטווח הארוך.

המפגעים הרבים שיצרה העירייה בעצמה, בחוסר התחשבות ותכנון נכון של פרישת הפרויקטים על מנת שלא יחפפו, והפכו את השכונה למזוהמת, לא נגישה, רועשת וכזו שלא מאפשרת ניהול חיים תקין ביום וגם בלילה, זאת בזמן שהארנונה ממשיכה להיגבות ולהתייקר והעירייה לא עושה דבר על מנת למצוא מזור לנושא (לדוגמה: פתיחת החניון של צופי הים ושל מרכז החתירה, המכילים עשרות מקומות חניה, לשימוש התושבים בשעות הלילה. מדובר בשטח עירוני ולא פרטי ואין סיבה שלא ישרת את תושבי השכונה בשעות שאינו פעיל, הגעה להסדר עם מפעילי חניונים במרתפי משרדים, ועוד)

תושבי השכונה משוועים לשתף פעולה עם העיריה, אך חשים כי היא אינה לוקחת בחשבון את הקושי הרב שהושט עליהם ביום-יום. אנו דורשים שעד שלא יפותחו אלטרנטיבות ראויות להתניידות וחניה בעיר ועד שלא ימוצו כלים נוספים להפחתת השימוש ברכבים פרטיים, לכל הפחות לא יושטו מגבלות נוספות על תושבי השכונה בכל הקשור להסדרי התנועה והחניה של רכבים פרטים בבעלותם.

נבקש לקיים דיאלוג מכבד וראוי עם העירייה בנושא,

בברכה,

מעל ל- 500 תושבי שכונת אוסישקין, היא תת-רובע 31, רובע 3, ת"א

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

10/10/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
10/10/2021
העצומה נפתחה