חידוש המלוכה

חידוש המלוכה

מספר חתימות

8
 
770,770  
פורסם בתאריך: 27/07/2020
 

פונים אנו לבורא עולם בבקשה אמיתית לגלות לנו את המוכר והאהוב כמלך המשיח גואל ישראל "הרבי מנחם מענדל שניאורסהון" רצוננו לראות את מלכנו, מקבלים אנו אותו עלינו כמלך לעד ולעולם ונעשה כל אשר יצווה ויאמר לשלימות קיום התורה והמצוות, שלימות עם ישראל ושלימות ארץ ישראל. מצפים אנו לבואו ומאמינים בדבריו דברי אלוקים חיים דבר ה' בפי נביאיו.  

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו