מתנגדים לפגיעה בחינוך ילדינו

אין תמונה

מספר חתימות

274
 
200  

לכבוד

ד"ר אברהם ליפשיץ       הרב אוריאל עובדיה                הרב גד ברטוב

מנהל מינהל החמ"ד       מפקח ארצי על בי"ס יסודיים      מחמ"ד מחוז מרכז

א.נ.,

הנדון: בית ספר חמ"ד אורים ע"ש אורי אורבך

לפני כחמש שנים הוקם בית הספר חמ"ד אורים ע"ש אורי אורבך ביישובים לשם ועלי-זהב כבית ספר צומח, ובשנה"ל הבאה תושלמנה בע"ה ובשעה טובה כלל השכבות בבית הספר.

בשנתיים האחרונות התקיימה בבית הספר הפרדה מגדרית בכיתות ד ו-ה. כפי הידוע לכם, לאור החלטת בג"ץ בנושא, הפרדה מגדרית איננה מוכרת תקציבית מבחינת משרד החינוך, כך שבמידה ויישום ההפרדה המגדרית גורר פתיחת כיתות נוספות מעבר לתקן, הרי שאין לכך מקור תקציבי מבחינת משרד החינוך, ונוצר חוסר שבית הספר יכול למלא על חשבון סל השעות הכללי של בית הספר. מנגד, בהתאם לנוהל מתנ"ה של משרד החינוך, יש הגדרה ברורה למספר שעות התקן המינימאליות שעל כל תלמיד לקבל במערכת החינוך הממלכתית, אשר לא ניתן לסטות ממנה.

בהתאם לנתוני ההרשמה לשנה"ל הבאה, תש"פ, כפי שנמסרו לנו מהנהלת בית הספר, במידה ותקוים הפרדה מגדרית תיווצרנה שתיים וחצי כיתות בלתי מתוקצבות (1 ב-ד', 1 ב-ה' ותקצוב שעות הליבה לכיתת הבנים בשכבת ו'), אשר דורשות כ-80 שעות.

רק בכדי לסבר את האוזן, בשנה שעברה היו כיתה וחצי לא מתוקצבות אשר גרמו לחוסר של כ-45 שעות. כפי שנמסר לנו מהנהלת בית הספר, משרד החינוך ו/או המועצה השיגו תקצוב של 25 שעות ויתר 20 השעות נלקחו מסל השעות הכללי של בית הספר.

לאור העובדה כי פער השעות גדל ל-80, נמסר לנו מהנהלת בית הספר, כי ללא סיוע ממשרד החינוך ו/או מהמועצה, בית הספר לא יוכל לספוג ולממן את הפער מהסל הכללי שלו מבלי לרדת מהתקן המינימאלי של משרד החינוך.

הובהר לנו כי משמעות של ירידה משעות התקן היא, בין היתר, סיום יום הלימודים בשעות מוקדמות יותר, פגיעה במספר השעות המוקצבות למקצועות הלימוד השונים, ואי מתן גמול חינוך לאותם מורים המלמדים בכיתות הלא תקניות.

נכון להיום, הן מהמועצה והן מהפיקוח האזורי נמסר כי טרם נמצא מקור תקציבי ברור להשלמת הפער בשעות, וההערכה היא כי בית הספר לא יקבל יותר מ-30 שעות נוספות (וגם הן כלל לא בטוחות).

נוכח האמור, אנו הח"מ, הורים לתלמידים בבית הספר, מבקשים בזאת להביע בפניכם את התנגדותנו למצב בו חינוך ילדינו ייפגע וכי לא יינתנו להם מלוא שעות הלימוד להם הם זכאים על פי חוזרי מנכ"ל.

מצב בו בית הספר נדרש להשלים את הפער בשעות ולתקצב את הכיתות הבלתי תקניות על חשבון שעות לימוד והעשרה של התלמידים הינו בלתי תקין מבחינתנו. מבלי להיכנס לשאלה הערכית של ההפרדה המגדרית חשוב לנו להביע בפניכם את החשיבות הרבה שאנו רואים במתן מירב הכלים והאפשרויות הפדגוגיות לילדינו. לדידנו לא מתקבל על הדעת לנתב חלק משמעותי מסל השעות הכללי של בית הספר לפתרון בעיה אחת ויחידה של ההפרדה המגדרית.

למותר לציין כי כבר עתה, אנו מצויים במינימום השעות המחויבות, וילדינו אינם מקבלים כל תוספת וההעשרה מעבר לכך. מצב דברים זה פוגע וייפגע מטבע הדברים בילדינו, עת הם יסיימו את לימודם בבית הספר ויעברו למסגרות בהן ילמדו תלמידים אשר קיבלו שעות לימוד רבות יותר. כפי האמור לעיל, כבר השנה נותבו כ-20 שעות מסל השעות הכללי של בית הספר לטובת תקצוב ההפרדה, חלף שימוש בשעות לטובת תגבור והעשרה בתחומים אחרים לכלל ילדי בית הספר.

אנו מבקשים ומצפים כי כלל הגורמים האמונים על הנושא יעשו כל מאמץ לצורך השגת מלוא השעות הנדרשות לבית הספר, וכי בכל מצב שהוא תישמר ההקפדה על מתן מלוא שעות התקן לתלמידי בית הספר.

במידה ולא יימצא מקור תקציבי למימון השעות החסרות אנו מבקשים כי לא תתקיים הפרדה מגדרית בשנה"ל הקרובה על חשבון חינוך ילדינו.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

11/07/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
11/07/2019
העצומה נפתחה