הקדמת תשלומים-אשקלון אגמים מזרח

הקדמת תשלומים-אשקלון אגמים מזרח

מספר חתימות

97
 
100  

לכבוד: אודור נכסים

אל: מר אורנן חשאי, מנכ"ל

                               הנידון: הקדמת תשלומים לזוכי פרויקט אגמים מזרח, אשקלון.

לכל מאן דבעי,

לאור מכתבכם מיום 19.07.22 בנושא הקדמת תשלום בסך 300,000 ש"ח אך ללא הפחתה של תשלום מדד תשומות הבניה עבור סכום זה.

פונים אליכם על מנת להבהיר כי לאור המדד הגבוה והריביות הנוכחיות הגבוהות , אין לנו כוונה כקבוצה לשלם מקדמה זו ללא התחשבות מצידכם.

אנו מוכנים להעביר מקדמה בסך 300,000 ש"ח כל דייר בתנאי שתצא הודעה מכם אשר מצהירה כי תשלום זה יופחת לעניין תשלום מדד תשומות הבנייה לאחר גמר הפרויקט ותיעצר ההצדמה מתאריך בו יבוצע התשלום.

על החתום,

הזוכים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

20/07/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
20/07/2022
העצומה נפתחה