הפעלת צהרון בגני טרום חובה בעספיא

אין תמונה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 22 חתימות.
פורסם בתאריך: 10/10/2021
 

לכבוד:ראש המועצה המקומית עספיאראש מחלקת החינוך במועצה

שלום רב,הנדון: הפעלת צהרונים בגנים הציבוריים בכפר במתכונת מלאה וללא דיחויאנו, הורי הילדים בגני טרום החובה בעספיא, פונים בדרישה למועצה המקומית עספיא להפעיל את הצהרון בגנים הציבוריים לאלתר, למשך חמישה ימים בשבוע – מיום א' עד יום ה' ועד השעה 16:00 אחר הצהריים לכל הפחות, כפי שמקובל בכלל מערכת החינוך בישראל.המועצה המקומית עספיא קיבלה החלטה להפעיל בגנים הציבוריים בכפר את תכנית "מיל"ת". יתכן שמדובר בתכנית מוצלחת – אך התאמתה לצרכים של הילדים הלומדים בכפר כמו גם של הוריהם, לא נבחנה באופן ראוי. אנו מעידים, כי אף נציג מהמועצה או נציג התכנית עצמה, לא יצר קשר עם אף אחד מאיתנו ההורים וניסה לברר את דעתנו או חששותינו בנושא. אף נציג לא הסביר מדוע דווקא תכנית זו נבחרה כתוכנית הצהרונים בכפר ולא בדק האם יש רצון מצד ההורים לכך. כמובן שנציגים אלו לא טרחו לבדוק את מידת הפגיעה האפשרית במסגרות העבודה שלנו כתוצאה מהחלטה שכזו. נראה כי המגבלה המשמעותית של תכנית "מיל"ת", היא העובדה שהיא פועלת כארבעה ימים בשבוע בלבד. למיטב הבנתנו, אם נרצה שאותה תכנית תפעל למשך חמישה ימים בשבוע, עלות ההשתתפות בצהרון תוכפל!לא יעלה על הדעת כי ילדינו, אך גם אנו, הורי הילדים, ניפגע כך מעצם השמתה של תכנית זו בגנים בכפר, ואף נציג לא יטרח אפילו לעדכן אותנו בעניין זה. מסגרות העבודה שלנו תיפגענה וכך גם יכולתנו לפרנס את משפחותינו כראוי – כתוצאה מקבלת החלטות לקויה, רשלנית, מזלזלת ובהיעדר שיקול צדק וסבירות מנהלית של האחראים לכך במועצה המקומית.חשוב להדגיש כי ברוב המוחלט של הרשויות במדינת ישראל, כבר פועלים צהרונים במתכונת מלאה כפי שנזכר לעיל. הפעלתה של התכנית שנבחרה בכפר עספיא תוך קבלת החלטות שרירותית וללא כל הסבר מניח את הדעת לכך, מביאה לתחושה קשה של פגיעה בשוויון ועשיית איפה ואיפה בין ילדי כפר עספיא לבין ילדים במערכות החינוך בשאר מדינת ישראל. המועצה ומחלקת החינוך שלה לא נרתמו לעזור, ולמעשה נמנעו מלספק תשובות ראויות לפניותינו בנושא. כך למשל, ועל אף שהמועצה העבירה דרישת תשלום לקיומו של הצהרות רק בחודש אוקטובר (לפני כשבוע) – היא תולה את האשמה לכך שהצהרונים טרם החלו את פעילותם, בנו ההורים ובהיעדר תשלום מטעמנו. התנהלות זו לא מקובלת והיא מעידה על זלזול מוחלט בהורי הילדים, על אחת כמה וכמה בהתחשב בכך שעבר שבוע מיום שנפתחה ההרשמה.על הרשות מוטלת החובה לספק את השירות הטוב ביותר לתושביה ולסבסד את התכניות מהתקציב המועבר לה מדי שנה עבור כל ילד וילד – אך לא כך הדבר בענייננו. לא יתכן שהחלטה כזו תתקבל בחדרי חדרים, ללא כל שקיפות ובניגוד לכללי מנהל תקין ועקרונות מקובלים.

לפיכך, אנו דורשים מהומעצה המקומית ומחלקת החינוך בכפר עספיא להורות על צהרון כמקובל ובמתכונת מלאה. ילדינו זכאים לכך ומצב לפיו במקומות אחרים ילדים זוכים לממש את זכותם בעוד ילדים בעלי מעמד זהה וכך גם הוריהם נפגעים מהחלטה מינהלית פסולה ולקויה של המועצה, לא מקובל עלינו כלל.ככל ופנייתנו לא תיענה בהקדם ובאופן ראוי, ניאלץ אנו לדאוג לעצמנו ולפנות לגורמים המוסמכים במשרדי הממשלה, להציף את הבעיה בעיתונות ובפני המוסדות הרלוונטיים אשר אנו תולים בהם את תקוותנו, ולא נבחל באמצעים כדי לקבל את הפתרון והמענה הראוי לכך.

בברכה,הורי ילדי גני טרום החובה עספיא.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו