מאבק על צו הרחבה ל77 אלף עובדי הניקיון בישראל

אין תמונה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 511 חתימות.

לכבוד עו"ד שלמה יצחקי, הממונה על יחסי העבודה במשרד התמ"ת.

אנו החתומים מטה, חלקנו פעילים במאבקים חברתיים למען שיפור תנאי העסקתן של עובדות הניקיון במדינתנו וחלקנו אזרחים מעורבים ומודאגיםרוצים לחזק את ידיך בנוגע לקבלה וישום צו ההרחבה הארצי בנושא זה.הדבר כולו תלוי בך ואנו בטוחים כי נציגי האוצר מנסים להכשיל את המהלך

ברור לנו שלמימוש צו ההרחבה במסגרתו יגדל שכר עובדי הניקיון בישראל ב 20% משמעות שאינה בטלה עבור המשק.מתוך הבנה זו אנו פונים אליך לומר לך את הדברים הבאים:

אדוני - עובדי הניקיון במדינת ישראל המועסקים על ידי חברות וקבלני שרותים טרם יצאו מארץ מצרים. פשוטו כמשמעו.הנשים והגברים הללו - רובן הגדול אמהות חד הוריות ו/או עולות חדשות - חיים ללא עתודות כלכליות, אלא מתוך חוסר כספי קבוע.

החוסר הכספי הזה הוא הכלי העיקרי בעזרתו סוחטים הקבלנים ונציגיו את העובדות לעשות כרצונם.

בידיך האפשרות להוציא את הנשים הללו מעבדות מלאה למידה גדולה יותר של חירות.גם אחרי שינוי זה יהיו עובדי הניקיון המגזר החלש במשק.עבורנו יש בהחלטתך משום מימוש של השאיפה הציונית אשר הולידה את המדינה.

בתודה על הסבלנות,ועל הסובלנות כלפי הפנייה הערכית,

חברי קבוצת צ"ח - סטודנטים למען צדק חברתיוהחתומים מטה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

12/02/2010
העצומה השיגה 500 חתימות!
18/01/2010
העצומה השיגה 100 חתימות!
18/01/2010
העצומה נפתחה