תחבורה ציבורית בשבת

אין תמונה

מספר חתימות

64
 
1,000  

לכבוד,

 מירי רגב

שרת התחבורה

הנידון: תחבורה ציבורית בשבתות ומועדי ישראל

עוד מקום המדינה התגלע ריב בין קבוצות במדינת ישראל בסוגיית הפעלת תחבורה ציבורית בשבתות ובמועדי ישראל. כל קבוצה ונימוקיה בידיה. הציבור הדתי טוען שמאחר והמדינה היא מדינה יהודית עליה לשמר את צביונה היהודי של השבת במדינה כפי שהוסכם כבר בהסכם ה'סטטוס קוו'. אך מהצד השני של המתרס עומד הציבור החילוני אשר מבחינתו אי קיומה של תחבורה ציבורית בזמנים הנראים להלן גובלת בפגיעה בזכויותיהם לחירות (לא יכולים לעשות כאשר חפצה נפשם) ובזכות לשוויון.

קולמוסים רבים נשתברו בניסיון למצוא פתרון לבעיה אך עדיין לא נעשה שום צעד משמעותי לפתירת הבעיה.

לדעתנו הפתרון הטוב ביותר הוא הפעלת תחבורה ציבורית בשבתות ומועדים על ידי גופים פרטיים ללא מימון של המדינה כך שמחד גיסא לא תיפגע זכותם של החילונים לתחבורה ומאידך לא יפגע צביונה של השבת (שהרי תחבורה פרטית לא מפריעה לציבור הדתי שכל אחד יכול לעשות בביתו כרצונו).

לכן אנו החתומים מטה באים בקריאה להעברת הבעלות על התחבורה הציבורית בשבתות ומועדים לידיים פרטיות ללא מימון המדינה.

נשמח להתקדמות בנושא אשר הוא נדבך אחד מיני רבים בדרך להגעה אל אחווה שלמה בין חלקי האומה הישראלית.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

02/05/2021
העצומה השיגה 50 חתימות!
01/05/2021
העצומה נפתחה