חנוך, תן לנו בי"ת, כדי שנצביע עבורך גימ"ל.

חנוך, תן לנו בי"ת, כדי שנצביע עבורך גימ"ל.

מספר חתימות

198
 
3,000  

לכבוד חנוך זייברט הי"ו

מועמד לראשות העיר בני ברק, וראש רשימת אגודת ישראל ג'.

צעקתם של 700 משפחות מאנ"ש, רוכשי הדירות ב'מתחם הסופרים' צפון בני-ברק, שדירותיהם מוכנים  וכשירים לאכלוס, מעל לחודשיים תמימים, ואשר משלמים מצקלונם הדל שכירות + משכנתא, הנוגסים בבשר החי מדי חודש בחודשו, לחינם ולריק. כאשר הם משוועים אליך בקול ניחר ובצעקת הדל "אל תיקח אותנו כבני ערובה" במאבקיך השונים מול משרדי הממשלה והרשויות, והנפק לנו מיידית טופס 4 ואישור אכלוס כאן ועכשיו.

והיות שמכריי וחבריי הנאנקים פנו אלי בזעקה מבשרך אל תתעלם, שאבוא להצילם ולהסיר את חרפת הרעב מעליהם. ע"כ גם אני מצטרף לעצומה, ומקבל בזאת ע"ע שאם לא תחתום מיידית על טופס 4 ואישור אכלוס לכל 700 הדירות המוכנים, ללא הבדלי מתחמים או בניינים. לא אוכל ביום הבוחר לתת את קולי לרשימת ג' בראשותך. [אצביע למועצה בפתק לבן, או ברשימות אחרות].

כי ברי לכל, נציגי ציבור שמתאכזרים לשולחיהם, אינם ראויים לאימונם המחודש.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

21/02/2024
העצומה השיגה 100 חתימות!
20/02/2024
העצומה השיגה 50 חתימות!
12/02/2024
העצומה נפתחה