Shooting range for Titkadmu

אין תמונה

מספר חתימות

47
 
100  
פורסם בתאריך: 15/11/2023
 

ראש אכ"א, 

ראש אגף מבצעים,

נציב קבילות חיילים,

אנו ההורים לחיילי צה"ל במסלול תתקדמו דורשים השלמת מטווח לילדינו אשר לא ביצעו מטווח.

אנו דורשים מצה"ל להתייחס לילדינו אשר נאבקו והתעקשו להתגייס לצה"ל ולתרום תרומה משמעותית באופן שיוויוני ולקיים מטווח, מטווח אשר אמור להיות חלק מהטירונות אשר ביצעו אך לא התקיים מסיבות לא עינייניות על רקע מפלה ולא על רקע בטיחותי מבצעי (על אף עומס החום בטירונות, מטווחים המשיכו להתקיים בבסיס הטירונות לשאר מסלולי ההכשרה).

דווקא בעת זו של מלחמה והתגייסות עלינו להראות לילדינו שהם שווים בין שווים. לא נקבל את האפליה ואנו דורשים לתקן את העיוות באופן מיידי.

ילדינו אינם מתנדבים בצה"ל אלא חיילים בעלי מוטיבציה גבוהה בשירות חובה, ככל חיילי צה"ל.

אנו קוראים לצה"ל - תתקדמו!!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו