זמני שיפוט במערכת האקדמית

זמני שיפוט במערכת האקדמית

מספר חתימות

282
 
500  

 ראש ור"ה, נשיאי אוניברסיטאות המחקר

ראש פורום הרקטורים, רקטורי אוניברסיטאות המחקר

נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים

סגן יו"ר מלג, ראש ות"ת

הנדון:   מערכות שיפוט במסגרת לימודי המחקר (תואר שני ושלישי)

שיפוט הצעות מחקר, תזות ודיסרטציות במערכת האקדמית בישראל לוקח יותר מידי זמן . דומה שהממוצע, השכיח והטווח ארוכים מידי וחריגים.   האקראיות בזמן השיפוט, חוסר הוודאות והשונות הגדולה בזמני ההמתנה פוגעים בפיתוח הקרירה של תלמידי המחקר, פוגעים באמינות המוסדות ומחלישים את המחקר האקדמי עצמו.  

אנחנו החתומים מטה, חברי וחברות סגל אקדמי ותלמידי ותלמידות מחקר, קוראים לראשי המערכת האקדמית לפעול להקמת מערכות בקרה ותמיכה מנהליות וטכנולוגיות במערכות השיפוט במסגרת לימודי המחקר לתואר השני והשלישי. 

בד ובד עם בדיקת המערכות הקיימות ובחינת יעילותן ואיכותן מתבקש דיון ופעולה לבחינת האפשרות להגנה פומבית או סגורה במועד קבוע מראש כך שיצומצם זמן השיפוט.

העדר נתונים אמינים ושקופים פוגע באמינות המערכת וביכולת לשפרה. אנחנו קוראים לראשי המערכת האקדמית לפעול כבר עתה לפרסום נתונים השוואתיים בין מוסדות שונים של זמני השיפוט בקטיגוריות השונות שהוזכרו למעלה.

עצומה זו אינה מהווה לכשעצמה קריאה לסטנדרט אחיד בין דיסציפלינות שונות או הטלת ספק בעבודה של המופקדים על הנושא.  אלו עושים מלאכתם נאמנה ונמצאים ככל הנראה תחת סד של אילוצים מוסדיים, טכנולוגיים ותקציביים והטיפול בנושא חייב להיות להערכתנו מערכתי.

גיבוש נורמות ראויות ומקצועיות בנושא הוא בעיקרו של עניין מטלה של הקהילייה האקדמית כולה. אנחנו קוראים לכם לתת לנושא זה ולתוכניות ההכשרה של תלמידי המחקר בכלל סדר עדיפות גבוה יותר ממה שניתן עד כה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

19/07/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
18/07/2018
העצומה נפתחה