מתווה התיקון של תיקון 2024

מתווה התיקון של תיקון 2024

מספר חתימות

5,107
 
100,000  

לכבוד, 

כלל חברי הכנסת ה - 25.

אנו, מילואימניקים ונשות מילואים, יחד עם אזרחי מדינת ישראל, נלחמנו על הבית, בחזית ובעורף. שמנו לנו למטרה להביא את רוח הרעות, האחריות והדוגמה האישית אל החברה וההנהגה הישראלית. יש רק מחנה אחד והוא המחנה הישראלי. לנגד עינינו עומדים רק טובת עם ישראל, אזרחי המדינה והבטחת הלכידות הפנימית.
 
אנו מאמינים שנדרש חשבון נפש אישי ולאומי בכל המערכות: הבטחונית, הפוליטית, התקשורתית. בראייה הערכית, אנו שותפים באופן מלא לאמנת בראשית כדרך לתיקון ושיקום, בניית העוצמה הפנימית ואיחוד אזרחי ישראל לקראת האתגרים הגדולים שעוד נכונו לנו.
 
אנו מתחייבים באופן ברור וחד משמעי, לעולם לא ניתן למדינת ישראל ולחברה הישראלית לחזור לימי הפילוג והשסע ששררו כאן לפני ה 7.10! נשמור על זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל ונהפוך את השילוב בין שני החלקים למכפיל כח. נקפיד לכבד את החלטת הרוב תוך הגנה על זכויות המיעוטים, ברוח מגילת העצמאות. נשמור על הקשר בין העם ומורשתו היהודית למדינה סמליה ומוסדותיה. לא ניתן לערב את צה״ל וההתנדבות במילואים בויכוח הפוליטי. 
 
כמי שמבינים את גודל האתגר הביטחוני העומד בפנינו בכל הזירות, הצבנו לנו למטרה מרכזית לפעול להקמת ממשלת תיקון ציונית רחבה הזוכה לאמון מחודש וגיבוי מלא של עם ישראל. רק ממשלה זו תוכל לאחד מחדש את העם, להכריע את האויב, להשיב את החטופים ולהשיב ביטחון מלא לאזרחי ישראל כולם. 
 
אנו קוראים לציבור המאמין בתיקון להצטרף למשימה ולהקים מסגרות פוליטיות חדשות, עם חברי וחברות כנסת חדשים וראויים. בנוסף, על ראשי המערכת הביטחונית לקחת אחריות ולפעול לחקר ולתיקון מערכות הביטחון.   
 
כדי למנוע התלקחות מחודשת של הסכסוך הפנים-ישראלי, יש לייצר בהירות והסכמות להתנעת תהליך התיקון. הסכמות אלו, דורשות פשרות מכל צד, אך נכונות עבור מדינת ישראל ולכן ירגיעו את האקלים הציבורי והפוליטי. 
 
אנו דורשים את חתימת כל ראשי הסיעות הציוניות וחברי הכנסת על כל ששת סעיפי המתווה ומחויבותם המלאה ליישומו:
 
לקיחת אחריות אישית - כל חברי הכנסת לוקחים אחריות אישית על ההקצנה בשיח בשנה האחרונה. שליחי ומנהיגי הציבור, יקחו אחריות על חלקם בפילוג והשיסוי ואי מניעתו בשנה האחרונה והמדרון התלול אליו הובילו את החברה הישראלית כתוצאה מכך. 
 
הרחבת ממשלת החירום - כל הסיעות הציוניות מצטרפות לממשלת החירום עד לבחירות. מרגע קבלת המתווה ועד לכינונה של ממשלת התיקון לאחר הבחירות, כל המפלגות הציוניות יצטרפו לממשלת החירום. הקבינט הבטחוני המצומצם יורחב בהתאם וראשי הסיעות יישאו בתפקיד משמעותי בהובלת העם בעת המלחמה וינהיגו יחד את מדינת ישראל להשגת מטרות המלחמה עד למועד הבחירות. 
 
קביעת מועד בחירות מוסכם - במהלך מושב החורף ייקבע תאריך מוסכם לבחירות עד סוף שנת 2024, בהתאם למציאות הבטחונית. בתום הבחירות תוקם ממשלת תיקון רחבה. 
 
מחויבות להקמתה של ממשלת תיקון - ממשלת תיקון ציונית רחבה תוקם עד סוף 2024. כל חברי כנסת התיקון יתחייבו כי הם זונחים לחלוטין את תרבות החרמות ויצטרפו רק לממשלת תיקון ציונית רחבה, הכוללת בבסיסה את שלוש המפלגות הגדולות שתבחרנה מימין, שמאל ומרכז המפה הפוליטית, אליה יוזמנו להצטרף כל יתר המפלגות שיקבלו את קווי ממשלת התיקון. הממשלה תתחייב לפעול לתיקון עמוק בהסכמה רחבה בנושאים הבאים: ביטחון ישראל, כלכלת ישראל, שיטת הממשל, אחדות החברה הישראלית, ושיקום פיזי ונפשי של נפגעי המלחמה.
 
ועדת חקירה ממלכתית – מיד עם הקמת ממשלת התיקון תוקם ועדת חקירה ממלכתית לחקירת הכשלים. בזמן כהונתה של ממשלת החירום המורחבת לא תוקם ועדת חקירה על מנת לאפשר לממשלה להתמקד בהשגת מטרות המלחמה. במהלך שלושת החודשים הראשונים לכהונתה של ממשלת התיקון, תוקם ועדת חקירה ממלכתית שתוסמך לחקור את המערכת הבטחונית, הפוליטית והמערכות הציבוריות לפחות עשור לאחור, ותפרסם דו״ח ביניים בתוך שישה חודשים מהקמתה.
 
שימור הרוח הישראלית - לאחר המשבר הנורא, התגלתה רוח ישראלית מופלאה. כחלק מחוסנה של המדינה בעת מלחמה ולהבטחת שלמות העתיד של העם בישראל, המדינה תשקיע באופן במיזם לאומי לחיזוק החוסן והלכידות של החברה הישראלית.
 
אנו רואים בשנת 2024 את שנת התיקון בה נתחיל יחד לתקן חברה, הנהגה ומדינה.  
עצומה חמה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

15/04/2024
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
15/02/2024
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
11/02/2024
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
10/02/2024
העצומה השיגה 500 חתימות!
09/02/2024
העצומה השיגה 100 חתימות!
09/02/2024
העצומה נפתחה