בטבריה איבדנו את הבושה

בטבריה איבדנו את הבושה

מספר חתימות

612
 
5,000  

לפעמים ממש קל לתקן, ואין מקום מתאים לכך יותר מטבריה

טבריה נמנית על אחת מארבעת ערי הקודש של העם היהודי, בה נחתם התלמוד הירושלמי, בה פותח הניקוד הטבראיני לסימון הגיית הטקסט המיקראי שבו אנו  משתמשים עד היום, ספר התנ"ך כתר ארם צובא נכתב בה, ישבו בה הסנהדרין ואחר כך ישיבת ישראל,  קבורים בה הרמב"ם, רבי עקיבא ורבי מאיר בעל הנס, ובה ביקשה דונה גרציה לפני כ350 שנה להקים עיר ליהודים, הרבה לפני שהרצל חשב על רעיון דומה. 

אז כן, טבריה, ולגמרי לגמרי ברצינות. 

עתיקות טבריה המעידות על עבר מפואר ליהודים לנוצרים ולמוסלמים הרוסות ומוזנחות, ועצומה זו מבקשת להניע תהליך שיתקן את העיוות הזה. כל מה שנדרש מכם ומכן הוא לחתום על העצומה ולהוסיף עוד קול, לשלוח לחברים וחברות ולבקשם לחתום גם כן. 

אנו החתומים על עצומה זו קוראים לשרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, להביא החלטת ממשלה להכרזת עתיקות טבריה כגן לאומי, ולקבוע תכנית לשיקום, שימור, תחזוקה והסדרת האתר לביקורי קהל.

טבריה העתיקה, עיר מפוארת לאורך 2000 השנים האחרונות, נחפרה, נחשפה ונותרה נטושה ומוזנחת והפכה למזבלה. ההזנחה נראית היטב בכתבתו של רובי המרשלג אשר שודרה בכאן 11 בחודש אוגוסט 2021. אזהרה: חלק מהתמונות בכתבה קשות לצפייה.

 https://www.youtube.com/watch?v=7jJf22Gnqmg 

טבריה הייתה עיר חשובה ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים, ושוקמה שוב ושוב לאחר כיבוש צבאי הרסני או רעידת אדמה שהמיטה עליה חורבן. היא שוקמה שוב ושוב עד לימינו אנו, שבהם היא נותרה הרוסה וזנוחה.

אנו מבקשים מהציבור בישראל, ששימור אתרי הסטוריה מיוחדים כמו טבריה העתיקה, חשוב לכם ולכן, לחתום על עצומה זו ולהפיצה הלאה בכל ערוץ אפשרי, על מנת שהשרה להגנת הסביבה תקדם החלטת ממשלה שתשנה ותכבד את ההסטוריה של העיר. זו שהייתה וזו שבהווה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

25/08/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
22/08/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
22/08/2021
העצומה נפתחה