קיום הבטחות לעסקים הקטנים במשבר הקורונה וגם בימים שאחרי

קיום הבטחות לעסקים הקטנים במשבר הקורונה וגם בימים שאחרי

מספר חתימות

201
 
1,000  

ראש הממשלה הנכבד בניימין נתנהו,

אנו החתומים מטה, נציגי עסקים בינוניים וקטנים וגם אזרחים פשוטים שהפכו למובטלים וללא מקור פרנסה, מבקשים להבהיר ולתת הוראה לבנקים לעצור את ההשמדה של העסקים בכל התחומים במדינתינו.

כולנו, תמיד הצגנו את מדינתינו בגאווה.

תמיד יישמנו כל החלטתה שלך, באם זה לוחמה בטרור, באם זה לשאת בנטל הכלכלי של כל החלטה שלך במצבי חירום.

לעולם לא ביקשנו הטבות מיוחדות מתוך הבנה שרק יחד נוכל להתגבר על הקשיים.

אבל היום, הכלכלה שלנו נתקלה בבעיה בקנה מידה עולמי ואי אפשר להתגבר עליה ללא עזרה ממוקדת מצד השלטונות ונקיטת צעדים ריאלים על ידי הממשלה.

בכל העידכונים שלך בתקשורת, אתה מכריז על עזרה לעסקים קטנים ובינוניים, קראת לזה "תוכנית עזרה לעסקים", אבל בפועל הבנקים כגופים המבצעים, מעוותים את ההנחיות שלך.

זאת ועוד, לא הכנסת לרשימה בעלי עסקים קטנים שפתחו את העסקים לא מזמן וזקוקים במיוחד לעזרה ותמיכה.

נציגי האשראי של כל הבנקים אשר פנינו, סירבו חד וחלק להקפיא תשלומי ההלוואות וחלק אף דרשו פרעון מיידי של כל ההלוואות הקיימות. הפתרון היחיד המוצע לנו זה לקחת הלוואות חדשות הכוללות דחיית תשלומים, אך בריבית גבוהה ובהרבה.

מחלקות האשראי מסבירות את העליה של הריביות בסיכון גבוהה. במציאות החדשה הסיכון הוא אכן גבוהה.

אנשי עסקים בתחילת דרכם, לא רשאים לעזרה כלל ובסיטואציה שנוצרה הדבר פשוט אינו יכול להתקבל על הדעת.

הגישה הזאת תגרום לכולם ללא יוצא מן הכלל לעלות את המחירים עבור השירותים וחלק עלול להשאר אף ללא קורות גג.

הגישה הזאת תגרום לאינפלציה ותשאיר מאות אלפים אזרחים ללא מקור פרנסה.

אנו מבקשים:

  1. לתת הוראה ישירה לבנקים להקפיא את כל התשלומים עבור ההלוואות הקיימות ל 12 חודשים ולפרוס מחדש את יתרת הקרן.
  2. להוסיף לרשימה של הזכאים למענק חד פעמי את כל העסקים ( עסק פטור ועסק מורשה) שעבדו עד 15.3.2020 ולבסס את החישוב על פי דווחי ההכנסה האחרונים.
  3. הלוואות בערבות המדינה שיינתנו בזמן המגיפה ייפרעו באופן הבא: התשלום הראשון ישולם לאחר 24 חודשים ולאחר 24 תשלומים יתרת הקרן תשולם על ידי המדינה.

בעזרת החלטות אלו תוכלו לשמר את הכלכלה הישראלית ויותר ממיליון אנשים יוכלו לחזור למקומות עבודתיהם. ועוד מאות אלפים לא יפשטו רגל.

אנו מקווים שהממשלה שבראשותך תשמע את קולינו ותנקוט את הצעדים הנדרשים לפתרון המצב שנוצר.

Уважаемый, Премьер-министр Беньямин Нетаньягу

Мы, нижеподписавшиеся представители малого и среднего бизнеса Израиля, а так же простые граждане нашей страны оказавшиеся без работы, просим Вас внести ясность и дать указания банкам, остановить уничтожение бизнесов всех отраслей в нашем государстве.

Мы ВСЕ, всегда с гордостью представляли нашу страну.

Мы ВСЕ, всегда были частью всеобщей борьбы с терроризмом и первыми принимали на себя все экономические последствия антитеррористических операций.

Мы никогда не просили особенных льгот, понимая, что только вместе мы сможем преодолеть все трудности.

Но сегодня наша экономика столкнулась со всеобщей, мировой проблемой, которую невозможно решить без целенаправленной помощи государства и шагов, предпринятых Вашим правительством.

Вы на всех пресс-конференциях декларируете, что будете помогать представителям малого и среднего бизнеса, Вы даже опубликовали «программу помощи бизнесу», но мы сталкиваемся с тем, что банки иначе интерпретируют ваше видение решения данной проблемы.Так же Вы, исключили из списка предпринимателей, чей бизнес, особенно требует поддержки, бизнесы которые открылись совсем недавно.

Представители кредитных отделов АБСОЛЮТНО всех банков, куда мы обращались, отказывались замораживать выплаты по кредитам, а в некоторых случаях даже требовали немедленного погашения всех существующих кредитов. Единственное решение, которое предлагают нам банки, это взять новые кредиты с отсрочкой первого платежа по ним, но уже под очень высокие проценты. Кредитные отделы, высчитывая процентную ставку по кредитам, ссылаются на рисковые коэффициенты, которые, разумеется, в данной ситуации выросли до не бывалых высот.

Молодые бизнесы, которые только открылись, вообще не имеют ни каких льгот и прав на пособия, что не позволительно при сложившимся положении дел.

Данный подход заставит всех без исключения поднять цены на свои услуги для будущих клиентов, а многих оставить без крыши над головой.

Это разгонит маховик инфляции, оставит без работы сотни тысяч наших сограждан.

Мы просим Вас:

  1. Дать прямые указания на замораживание всех выплат по прямому долгу сроком на 12 месяцев,и с полной реструктуризацей выплат по существующим кредитам.
  2. Внести в список обладающих правом на единовременное пособие все виды зарезервированных в Израиле малые бизнесы ( бизнес без НДС и ИЧП) действующих на 15 марта 2020 года и за основу для расчета такого пособия взять последний заявленный доход
  3. Ссуды под гарантии государства, полученные во время пандемии, должны выплачиваться по следующему принципу-отсрочка первого платежа на 24 месяца, после 24 платежей остаток обнуляется (40 процентов от ссуды платит бизнес и 60 процентов платит государство)

Этим решением, Вы сможете сохранить жизнеспособной экономику нашей страны, а более миллиона человек смогут вернутся к своим рабочим местам и сотням тысяч израильтян избежать банкротства

Мы надеемся, что Вы и возглавляемое Вами правительство услышит нас и примет все необходимые действия для решения сложившийся ситуации..

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

24/03/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
23/03/2020
העצומה נפתחה