תמיכה עירונית בשחיה תחרותית

תמיכה עירונית בשחיה תחרותית

מספר חתימות

43
 
45  
פורסם בתאריך: 16/06/2022
 

לכבוד:

מחלקת הספורט, עיריית תל אביב

מר רון חולדאי, ראש העיר

מר מנחם לייבה, מנכ"ל עיריית ת"א

גב' רונית פרבר, מנהלת מנהל קהילה, תרבות וספורט

מר אופיר וגמן, מנהל רשות הספורט העירונית

אנו הורים לשחיינים תחרותיים במסגרת נבחרות השחיה של מכבי תל אביב.לא קל לגדל שחיינים תחרותיים, והדבר כרוך בהשקעה רבה גם מצד ההורים בהגעה לאימונים, רכישתציוד, שינוע לתחרויות ברחבי הארץ, תמיכה נפשית ועוד כהנה וכהנה.

אחד הקשיים עימם אנו מתמודדים הינה עלות גבוהה של מסגרת השחיה באגודת מכבי תל אביב - שהינה מהגבוהות בארץ אם לא הגבוהה שבהן. מדובר בעלות כבדה של 600-800 ש"ח לחודש על פני השנה.סכום זה לא כולל ציוד יקר, ומחנות אימונים באלפי שקלים. הדבר יוצר אפליה קשה על רקע סוציואקונומי,ומגביל למעשה את השחיה התחרותית למתי מעט, בעלי יכולת.

במקביל, בעיר השכנה הרצליה, פועל מועדון בני הרצליה שהינו מועדון מכובד ביותר, במיוחד בעולםהשחיה התחרותית. תושבי הרצליה זוכים שם לסיבסוד עירוני בסדר גודל של 40-50 אחוזים (מצ"ב עלות השוואתית של עלות חודשית לתושב הרצליה לעומת תושב חוץ). ההשקעה ככל הנראה משתלמת כיוון שמועדון בני הרצליה מצליח להוציא שחיינים ברמה לאומיתואף בינלאומית.

אין צורך להרחיב בנוגע ליוקר המחיה בתל אביב, ולראות עיננו אין כל סיבה שאנו, תושבי תל אביב, נופלה לרעה ביחס לתושבי הרצליה. אנו מאמינים בספורט וסבורים שעל עיריית תל אביב לתמוך בילדינו לפחות באותו סדר גודל. בכך תוכל העירייה לסייע לנו לייצג נאמנה את השחיה התחרותית בתל אביב, ולאפשר לכלל תושבי תל אביב להשתתף בפעילויות הנ"ל ללא חסמים כלכליים.

נשמח לתאם מפגש על מנת להציג את הנתונים ולגבש פתרונות ראויים.

על החתום,הורי שחייני נבחרות מכבי תל אביב

* מצ"ב השוואת עלות חודשית לשחיין תחרותי בהרצליה: 625 ש"ח לתושב חוץ (לא מסובסד, בדומה למכבי תל אביב) לעומת 370 ש"ח לתושב הרצליה (סבסוד של 40% ע"י העיריה)

https://pasteboard.co/OkFxkV1zsbIZ.jpg

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו