בחינה מחודשת של ההחלטה על שיפוץ הבריכה בעין השופט

בחינה מחודשת של ההחלטה על שיפוץ הבריכה בעין השופט

מספר חתימות

50
 
45  

להנהלת הקיבוץ שלום,

אנחנו מבקשים להביא לדיון דחוף ומחודש את נושא שיפוץ הבריכה. ההחלטה עברה על חודו של קול. לאחר שהנושא לא הוצג בצורה מספקת ונראה שרבים לא הבינו את משמעות ההחלטה, כולל חוסר שקיפות בנוגע להמלצת ועדת תכנון בנושא. התקציב שאושר לשיפוץ הבריכה עומד על סך 4.5 מיליון ש"ח לפחות, ללא השגת גישה נוחה לכניסה על גלגלים ו/או שרותים מונגשים.

בועדת תכנון היו הסתייגויות רבות מהתכנית שהוצגה ואושרה. עלויות פיתוח מאוד גבוהות, אין פתרון לנגישות (שירותים וגישה) בשלב א. התכנית שהוצגה אינה תכנית אחד גדולה שממנה גוזרים שלבים. בנוסף עלו הצעות נוספות של שינוי מיקום הכניסה, שינוי מיקום הבריכה ועוד. הצעות אלו לא נבחנו לעומק בצורה יסודית.

לאור המצב הכלכלי והבעיות בתכנון המוצע לשיפוץ, אנו מודאגים מאוד שההחלטה שהתקבלה אינה נכונה עבורנו בשלב זה. ולכן מבקשים לעצור מיידית כל התקדמות לקראת שיפוץ הבריכה ולהביא את הנושא לדיון מחודש באסיפה. 

על החתום החברים והחברות שלהלן:

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

04/05/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
02/05/2022
העצומה נפתחה