תמיכה באיחוד האירופי

תמיכה באיחוד האירופי

מספר חתימות

630
 
1,000  
פורסם בתאריך: 17/07/2013
 

אנו החתומים מטה מבקשים לתמוך בנציבות האיחוד האירופי על הנחיתה למדינות החברות להימנע מלחתום על הסכמים עם ארגונים וחברות בישראל אם אלה פועלים , במישרין או בעקיפין, בשטחים שמעבר לקו הירוק של 1967

אנו רואים בהחלטה זו אקט של ידידות ותמיכה במדינת ישראל בגבולותיה המוכרים בעולם ומאמינים שההחלטה תתרום לחיזוק והידוק הקשרים בין מדינת ישראל למדינות אירופה

החלטה זו, אם תיושם במלואה, תזרז את המשא ומתן לשלום בין ישראל לרשות הפלסטינית ותגדיל את הסיכוי להבאת הצדדים אל שולחן הדיונים לקראת הסדר, שיכלול הכרה בקו הירוק כבסיס לקביעת גבול מדיני גם אם יהיו בו שינויים קלים בהסכמה בין ישראל לפלסטינים

אנו מקוים שההחלטה תמומש במהירות בכל מדינות האיחוד האירופי ותשכנע מדינות נוספות בעולם וביניהן ארצות הברית, רוסיה, סין והודו להצטרף להחלטה האירופית וללכת בעקבותיה אנו קוראים לממשלת ישראל להימנע מפעולות ותגובות שיפגעו ביחסי ישראל עם אירופה ומדינות אחרות בעולם ולהפסיק את תמיכתה ופעולותיה מעבר לקו הירוק, לטובת כל אזרחי מדינת ישראל 

Petition: supporting the EU decision

We the undersigned support the European Union recommendation to its member states, to avoid signing agreements with Israeli organizations and companies if they are active, directly or indirectly, in the occupied territories over the green line of June 4, 1967

We regard this EU announcement as an act of friendship and support to the state of Israel in its recognized borders. We believe that this decision will contribute to the strengthening of relations between Israel and European states

If that decision will be fully implemented, it will accelerate the peace negotiations between Israel and the Palestinian Authority and will increase the chances to bring both sides to the negotiating table towards an agreement that will include recognition of the green line as the basis for drawing the political border between Israel and Palestine, even if there will be small, mutually agreed modifications to it

We hope that this decision will be implemented as soon as possible by all European states, and will convince other countries such as US, Russia, China and India to accept and join the European initiative

We call upon the government of Israel to avoid any activities and reactions that might harm our relations with Europe, as well as to block its financial support and its activity over the green line, for the sake of all Israeli citizens.

 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו