משכילים לשוויון-סטודנטים/ות נגד התו הירוק

משכילים לשוויון-סטודנטים/ות נגד התו הירוק

מספר חתימות

2,375
 
10,000  

עצומה אל מול:

משרד הבריאות

והמועצה להשכלה גבוהה 

אנו,סטודנטים וסטודנטיות מכלל האוניברסיטאות והמכללות ברחבי מדינת ישראל, כמו גם מרצים/ות ואנשי סגל, התאגדנו יחד למחות בתוקף כנגד יישום המתווה המפלה "התו ירוק" אפשר כופה על ציבור הסטודנטים לוותר על הזכות לחיסיון רפואי, מכריח לעמוד במצבים משפילים מול כלל המוסד הציבורי, תוך דרישה לעבור בדיקות מטוש כל יומיים כדי להיכנס בשערי המוסד, זאת בשל סירוב להתחסן בחיסון ה covid 19 של פייזר, או לחשוף האם התחסנו, מסיבות אישיות, רפואיות, וכן סיבות של חופש בחירה ואוטונומיה על גופם.

כפיית חיסונים וענישה באמצעות סנקציות והדרה מהלימודים הן הפרת זכויות יסוד, אשר מעוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק זכויות החולה, ויש בהן משום הפרת חוזה בין המוסד האקדמי לסטודנט.    לא ביקשתם את הסכמתנו להתחייב בבדיקות וזריקות כשנרשמנו ללימודים ולא ייתכן כי תתנו את המשך לימודנו בביצוע הליכים פולשניים אלה! איפה חובת הסכמה מדעת, עליה מקפיד כל כך הקוד האתי באקדמיה? איך פתאום כפיית השתתפות בהליך רפואי הפכה להיות מקובלת בעיניכם ואין פוצה פה?!

אנו, צעירים וצעירות מוכשרים שבחרו ללמוד במוסדות ההשכלה הגבוהה של ישראל כדי להתפתח ולתרום כמיטב יכולתנו תוך השתלבות מיטבית בחברה הישראלית ופיתוחה, עומדים משתוממים מול הסנקציות שמוטלות על סטודנטים שאינם מוכנים לחשוף מידע רפואי ולתת יד למתווה מפלה זה. לא נשב בכיתה ונלמד על זכויות אדם, על חינוך לערכים, מדעי החברה והסביבה, משפטים, רפואה ועוד בזמן שהמציאות כופה עלינו להתיישר עם ההיפך הגמור! זוהי צביעות לשמה ותעודת עניות למוסדות להשכלה גבוהה.

אנו קוראים לאנשי סגל בכיר שזכויות אדם בראש מעיניהם להצטרף למאבק ההכרחי שלנו: התו הירוק הוא מדרון חלקלק לרמיסת זכויות אדם, ואנחנו הסטודנטים לא נוכל לשתוק למול רמיסת זכויות היסוד במדינת ישראל!

לא ניתן שיוטלו עלינו סנקציות של כפייה עקיפה, עונשים, והרחקה מהלימודים בשל העמידה על זכויותינו. אנו מאוכזבים באופן עמוק וקשה מהממסד האקדמי שנותן יד להליך כזה ורואים מחובתנו המוסרית להתנגד לו בכל תוקף!

אנו, סטודנטים שבחרו להתחסן וכאלה שלא, כמו גם סטודנטים שאינם יכולים להתחסן ולא מעוניינים לחשוף מידע רפואי פרטי, צועקים: עד כאן! אנו דורשים לאפשר לכל סטודנט באשר הוא להמשיך בלימודים ללא כפייה של מתן חיסון/בדיקות, ולהבניית מתווה חוקי, אשר ייתן מענה לכלל הסטודנטים ללא אפליה וסלקציה.

במידה וקריאתנו תיפול על אוזניים ערלות, נמשיך ונעתור משפטית עד אשר נצליח.

אומרים לא למתווה הירוק ולרמיסת זכויות אדם בחסות המל"ג!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

12/03/2021
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
11/03/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
11/03/2021
העצומה נפתחה