עצומה נגד ביטול חוק זכויות התלמיד

עצומה נגד ביטול חוק זכויות התלמיד

מספר חתימות

1,174
 
1,000  

עצומה נגד ביטול חוק זכויות התלמיד

 אנו, אנשי אקדמיה וחינוך, משפטנים, הורים, תלמידים, אזרחים, מתנגדים נחרצות לביטולו של חוק זכויות התלמיד.

להערכתנו מדובר בחוק נאור וחיוני, המעגן בחקיקה ראשית זכויות ילדים במערכת החינוך שאין חולקים על חשיבותן, ובכלל זה: הזכות לחינוך; איסור אפליה; קביעת הליך הוגן, הכולל שימוע וזכות ערעור של התלמיד והוריו בדיון בהרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך; זכותו של כל תלמיד (גם תלמיד חלש העלול לקלקל את הרייטינג של ביה"ס) להבחן בבחינות בגרות; זכות התלמיד לכך שלא ינקטו נגדו אמצעי משמעת גופניים ו/או משפילים; איסור ענישת התלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו; הבטחת חיסיון מידע הנוגע לתלמיד והעמדתו רק לצורך מילוי התפקיד של הצוות החינוכי; עידוד הקמתן של מועצות תלמידים ואיסור על מניעת הקמתן.

זכויות אלו מגנות על כלל התלמידים, ובמיוחד על החלשים שבהם.

חוק זה נסמך על חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ומעוגן באמנה הבינלאומית לזכויות הילד, שישראל אשררה ב-1991 ומחויבת לה.

ראוי לציין, כי הוראות החוק אינן גורעות מסמכותם וממעמדם של מורים ומנהלים. אדרבה, הזכויות המובטחות בו הן מעטות, אולי מעטות מדי. החוק איננו מונע מהצוות החינוכי לנקוט באמצעים חינוכיים ומשמעתיים, כאשר הם באים למנוע אלימות לצורותיה ולאפשר פעילות חינוכית תקינה וסדירה.

דווקא ביטול החוק עלול להעמיק את השסע בין הצוות החינוכי לבין התלמיד והוריו,  ולגרום לשחיקה באמון הציבור לגבי דרך התנהלותם של מוסדות החינוך.

קשה לקבל את ההסברים התולים את האלימות בישראל בעיגון זכויות תלמידים בחוק – מה עם העוני? הקיטוב הגדול בישראל? הפיגועים? היותנו חברת הגירה? מדינה במלחמה?...

המחשבה, שביטול חוק זכויות התלמיד ירפא את בעיות החינוך היא מעוותת. ביטול זכויות תלמידים היא לא הדרך לטפל בבעיות משמעת. אין קל מלזרוק את כל תחלואי החברה על זכויות אדם ועל החוקים שמבטיחים אותן.

הטענה, שהחוק פסול בשל כך שאינו מעגן בתוכו את חובות התלמיד היא טענה מופרכת. בחוקי זכויות לא נהוג לכלול חובות. דרישה כזאת לא התעוררה לגבי חוקי זכויות אחרים (כגון: חוק זכויות החולה; חוק זכויות הסטודנט).

זה משגה לבטל חוק המקנה זכויות!

כל מי שזכויות אדם נגד עיניו, מוזמן לחתום על עצומה זאת ולפעול נגד ביטול חוק חשוב זה!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

17/06/2010
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
18/05/2010
העצומה השיגה 500 חתימות!
11/05/2010
העצומה השיגה 100 חתימות!
11/05/2010
העצומה נפתחה