ניאו! כאוס ברחוב

אין תמונה

מספר חתימות

1
 
40  
פורסם בתאריך: 15/05/2020
 

במסגרת כתיבת מטלת ביצוע באזרחות לבגרות חקרנו על האופן בו חתולי הרחוב משפיעים על בריאות האזרח. מצאנו, כי חתולי הרחוב יכולים להדביק בני אדם במחלות שונות, לאור היותם נשאים של וירוסים, חיידקים, טפילים ועוד. ולכן אנו מבינים, כי יש צורך בעיקור וסירוס של חתולי הרחוב, למניעת התרבות בלתי מבוקרת. מסקנתנו מהעבודה היא שישנן רשויות אשר מצליחות למתן את התרבות החתולים וישנן רשויות שמתקשות בכך. הקושי שלהן נובע מתקציבים דלים למיגור הבעיה. בעזרת עצומה זו, בכוונתנו לפנות למשרד החקלאות לשם העלאת התקציב לרשויות המקומיות. אם הנושא בוער בקרבכם, נבקשכם לחתום על עצומה זו. בברכה, רותם, מילי, ליאו וסופיה. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו