הצלת נפשות מצפורני בתה''ד הרבניים - והאסון של דר' נטע קריץ

הצלת נפשות מצפורני בתה''ד הרבניים - והאסון של דר' נטע קריץ

מספר חתימות

832
 
10,000  

עדכון על ההתפתחויות מאז נפתחה העצומה, נכון ליום 30.12.2015:

(החומר המקורי בסוף)

ראשית - ברצוננו להודות מקרב לב לכל המאות הרבות של האנשים בישראל שעדין אכפת להם באיזו מדינה הם חיים ובענין העוול יוצא הדופן שנציגי השלטון גרמו במזיד ולא בטעות לאזרחית דר' נטע קריץ.

שנית – עקרי האירועים מאז נפתחה העצומה.

בתחילת אוגוסט האחרון נתן בה"ד הגדול את פס"ד בענין הערעור שהגישה נטע על שוד דירת מגוריה (שוד - כי מדובר בשמוש בכח ובאלימות), החלטת בה"ד האזורי להשאיר בידי הבעל לא רק את כל הכנסותיו מכל שנות הנישואים שהעלים ונכסי דלא ניידי - שהצטברו על שמו בלבד, אלא אפילו את החלק הארי מכל חסכונות חייה של נטע שבאו ממשכורותיה(!) שגם אותם הבעל גנב, סכומים שנמדדים במיליוני ש"ח וכן סרובם של שני דיינים עבריינים מבה"ד האזורי תוך קשירת קשר עם ב"כ הבעל, עו"ד לבנת רידר, לקיים אפילו "פשרה" חלקית כפויה, עליה החליט הרכב קודם של בה"ד הגדול ב-2008. הקושרים הנ"ל אף גנבו כספים מהכנסותיה של נטע, שהיו בחשבון בנק שלה, שנים רבות לאחר הגירושין ושלא היה להם שום קשר לנישואין(!) והכל תוך בניית עלילות שוא שהקושרים טוו נגד נטע כסיפורי כיסוי להחלטותיהם והתנהלותם וכן בהתבסס על דו"ח רו"ח מפוברק שארגנו. ס"ה, כלל לא בוצעה חלוקת הרכוש המשותף אלא שוד רכושה של נטע בסגנון ההאבקות החופשי: "תפוס כפי יכולתך".

בראש ההרכב האחרון בבה"ד הגדול ישב הרב הראשי דוד לאו. מיד עם תחילת הדיון הראשון (7/2014), הודיע לאו שדירת המגורים נמכרה וכי לא משנה לו שזה נעשה שלא בהצדקה (כך במילותיו לפרוטוקול). בכך הפר הצהרת אמונים במו פיו. יחד עם זאת, פסה"ד קובע במפורש שכל טיעוניה של נטע מוצדקות..., שהעלילות הנ"ל אכן שוא הן, דו"ח רוה"ח, עליו נשען אישור האזורי למכור את הדירה אכן מפוברק ונערך במפורש בניגוד להחלטת בה"ד הגדול מ-2008 וכי דירת המגורים כולה מגיעה לאישה. עם כל זאת, בחלק האופרטיבי של פסה"ד, סרב בה"ד לבטל את הסכם מכר הדירה, וזאת רק מהסיבה שהדירה "כבר נמכרה". כמו כן סרב לאו לכפות את החזרת מליוני השקלים שנגנבו מנטע בידיעתו(!), ללא כל הסבר או הנמקה ואף מנע זאת מדיין אחר שניסה לעשות צדק בענין.

ב"כ הבעל, שבצעה את מכר הדירה ללא ידיעת נטע הרשומה כבעליה(!) ובניגוד לפס"ד הגירושין ולהחלטת הגדול מ-2008, ותוך דריסת רגל גסה על חוק המקרקעין מ-1969, דווחה על מחיר המכירה בפועל שהוא משמעותית מתחת למחיר השוק. לא קשה לשער מי היו האנשים שהתחלקו בהפרש. סביר לשער שהקושרים כבר נהנו מפירות הקשר ומכספים לא כשרים שכבר עברו מיד ליד וזה גם יכול להסביר את הסיבה האמיתית מדוע הרב לאו התנגד להסקת המסקנות האופרטיביות המתבקשות מפסה"ד שהוא עצמו אישר ומדוע אף מנע זאת מדיין אחר בהרכב שכן ניסה לתקן המעוות. זה גם תואם את העובדה שאחד משני הדיינים העבריינים שאחראים לאסון של נטע, אברהם שיינפלד, הוא חבר של לאו. לאו אף פעם לא מסר גילוי נאות על ניגוד עניינים כשהוא דן בערעור של נטע על החלטות של חברו זה.

הארה חשובה: ב-3/2015, בדיוק מחשש התירוץ הלא חוקי הזה של "כבר נמכרה" וכדי להתחסן מפניו, היה נסיון לעכב לפחות את השלב הסופי של מכר הדירה עד מתן פס"ד סופי בענין חלוקת הרכוש  ע"י פניה לבגץ. הרוח החיה בהרכב היתה השופטת אסתר חיות שכנראה(!?) כתבה את הפ"ד, ע"י "העתק והדבק" מתיק אחר שכלל אינו דומה למקרה שכאן. הרושם שעלה הוא ששני השופטים האחרים בהרכב, שמם מופיע כנראה רק לקישוט ולדרישת החוק להרכב של שלשה. כל המסמכים עליהם נשען בה"ד הגדול ושעליהם ביסס בפסיקתו הנ"ל, שמכר הדירה היה שלא בצדק כנ"ל היו גם בפני השופטת חיות. זה לא מנע מחיות שלא לתת לנטע את יומה בדין בפני ההרכב ופסקה לדחות את בקשת נטע לעצירת הליך המכר. לא היתה לשופטת חיות שום בעיה לשקר במצח נחושה ולקבוע שהמכר כן נעשה בהתאם להחלטת הגדול מ-2008. בכך השופטת חיות הפרה את הצהרת האמונים שלה ואין הפרת אימונים חמורה מזו של שופט/ת כשם שבאף ממלא משרה לא ניתן אימון כה גבוה כמו בשופט/ת. האפשרות היחידה שאין מדובר בשקר (או בפלילים אחרים) היא שהבנת הנקרא של חיות היא ברמה שלא מאפשרת לה להיות שופטת אבל אז זה אומר שקיבלה כספים (משכורותיה) במרמה... יוער שהתברר שזה לא המקרה היחיד של התנהלות דומה של חיות וזה גם תואם את העקרון של פעם שקרן תמיד שקרן. כמו כן כתבה השופטת חיות (ולמעשה העתיקה כנ"ל) שאין כאן מקרה מספיק קיצוני של פגיעה בצדק הטבעי או חריגה מסמכות המצדיק התערבות הבגץ. מעבר לכלל המשפטי הידוע שכאשר מדובר בצדק, אין מקום לדבר על פרוט למידתיות - או שמקרה צודק או שלא (למשל "דין פרוטה כדין מאה") וגם חוק הכנסת אינו מסייג את מידת אי הצדק (ורק בכך חיות עצמה חרגה מסמכות!) - לכתוב כך לגבי תיק כזה, שספק אם היה קיצוני כמותו בעבר, זה כבר ממש מקומם. השופטת חיות לא היססה לרגע וידה לא רעדה עת הפרה אמונים וקברה כלכלית את נטע וילדיה כי היא יודעת שבישראל היא לא תתן את הדין על כך.חיות אמורה להתמנות לנשיאה הבאה של העליון וזה אסון שחובה על הציבור למונעו. הצבת תיק נטע על סדר היום הציבורי יתרום בכך לטובת כלל הציבור!.

סמוך אחרי החלטת פס"ד הגדול באוגוסט, הגישה אושרת קוטלר את תכנית המגזין מוקדשת למקרה של נטע. נראה שמסיבות של זהירות, התכנית נראית די חלבית מול המציאות אך גם כך היא אומרת דרשני. ובערב ראש השנה האחרון, בעת ראיון לעיתון, לאו התייחס לכתבה ולנטע בפומבי. על כך והרבה יותר בפסקה הבאה.

תומר צח, שחתם על העצומה באוקטובר, עשה מחקר בעניין המקרה של נטע, מי הוא "הרב" דוד לאו והתנהלותו בענין נטע ועל שני הדיינים העברינים מבה"ד האזורי ופרסם התוצאות בשני פוסטים. הראשון מוקדש מעקרו לממצאים ממקרה נטע והשני דן בדברים יותר עקרוניים ומהממים בענין דייני בתה"ד הדתיים בכלל והרבניים בפרט, שצריכים להטריד כל אזרח. להלן הקישורים לשני הפוסטים:

כיצד הרב דוד לאו נתן גיבוי לשני דיינים עבריניים בתיק נטע ואף שפך דמה ברבים

כיצד התברר שלפי חוקי המדינה(!) דיינים בבתה"ד הרבניים אינם מחוייבים לחוק כלשהו...

לאחרונה דחה בה"ד הגדול את בקשתה של נטע לדיון נוסף בהרכב מורחב. אפשר לומר שדבר זה סותם את הגולל על הפרשה אלא אם כן...

שלישית – מה הלאה

מבחינה משפטית, למרות וכנראה במיוחד לאור המוזכר לעיל בעניין השופטת חיות, יש לנטע הצדקה מלאה ובסיס משפטי טובים לפנות שוב לבגץ. לדבר זה יש סיכוי רב אם עו"ד/ארגון בעל שם מספיק גדול ייצג את נטע וגם אז רצוי מאד שזה יגובה ע"י תקשורת או לחץ ציבורי רחב. בלי אלה הסיכויים קטנים - שופטי העליון, בקבלם עתירת בגץ או בקשת ערעור - דבר ראשון בודקים מי מייצג אותה ומה אומרת התקשורת - אם זה לא עו"ד או ארגון מ"החמישיה הפותחת", הם מתעלמים מהמקרה.

כפי שאפשר ללמוד מהפוסט הנ"ל של תומר צח, הדיין העברין השני האחראי לאסון של נטע, דב דומב, כבר היה מעורב בלא מעט עבירות של קבלת שוחד והטית דין. בסופו של דבר הוא התפוטר לאחר שיאח"ה המליצה להעמידו לדין פלילי. זה לבדו, לפני שנכנסים לעלילותיו בתיק של נטע, היה צריך להספיק לצפות שהפרקליטות תורה על חקירתו של דומב בכל התיקים בהם היה מעורב במיוחד כשהיה צד שהתלונן עליו. במקרה של הפרקליטה רות דוד, עוד לפני שהיו מסקנות כלשהן לגביה, ורק בזכות הלחץ הציבורי הוחלט לבדוק גם תיקים אחרים שלה. קל וחומר, שבמקרה של הדיין דומב, שליאח"ה כבר יש עליו מספיק עד כדי המלצתה להעמידו לדין פלילי, היה ראוי לפתוח בחקירה פלילית גם בתיקים אחרים שלו, למשל בתיק של נטע. ובמיוחד שכבר הוגשה בעבר תלונה למשטרה עם ראיות לכאורה לעבירות פליליות שלו בתיק נטע.

בעבר המשטרה סגרה העניין בלא כלום. פניה נוספת שהייתה ליועמ"ש וינשטיין לכפות חקירה כזאת גם היא לא קבלה תגובה. ראינו לא פעם כיצד היועמ"ש וינשטיין נמנע מלפעול, עד שהוא מרגיש נלחץ. על כן, אם נהיה 'מספיק' אנשים במספר, ביחוד כאלה שמכירים ומאמינים בנטע, ויהיו מעוניינים לחתום על דרישה אל היועמ"ש שיורה על חקירת הדיין לשעבר דב דומב בעניין תיק נטע וכיצד נוצר הדו"ח המפוברק והתקבל על ידו ללא עוררין למרות התראותיה של נטע, תופץ בינינו הדרישה המקורית, שלאחר מכן תועבר ליועמ"ש בצרוף רשימת החותמים על הדרישה. מיד עם מסירת הדרישה ליועמ"ש, פרטי הדרישה (ללא החותמים כמובן) תופץ גם לעיתונות. התשובה לשאלה כמה 'מספיק' זה מספיק היא כמה שיותר... אך אפשר להניח שמספר של 100 לפחות מתחיל להשמע רלונטי. כמובן שמאות רבות מהחותמים יהיה יותר טוב. מודגש כאן שכל שנדרש מהיועמ"ש זה שיאח"ה תחקור את המעורבים בתיק נטע.

אם תהיה חקירה פלילית של הדיין דב דומב בתיק נטע, זה יגלה גם את הצדדים הפליליים של דו"ח רוה"ח המפוברק ופרשיות נוספות בתיק. או אז אפשר יהיה לדרוש בזכות ולא בחסד מבה"ד תיקון ממשי של לפחות השבת הרכוש שנגנב מנטע. את הנזקים הנפשיים שפגעו אנושות בנטע וילדיה לאורך שנים רבות ואבדן חיים תקינים לא ניתן להשיב.

מעורבותינו נחוצה כי יש להם כיפה אך אין להם אלוהים!

מי שמעונין להצטרף לדרישה מידית מהיועמ"ש להורות על חקירה כנ"ל או חושב שיכול לתרום סגולית, נא לציין זאת ע"י לחיצה בקישור "יצירת קשר עם יוזמי העצומה" בצד שמאל (מיד מתחת לפס הקישור הרחב לפייסבוק שבסוף העצומה) ולציין שם, דוא"ל וטלפון.

תודה!

תוכן העצומה המקורי:

אל:

  1. נפגעי טרור בתי הדין הרבניים
  2. אזרחים שאכפת להם מרמיסת זכויות הפרט ע"י רשויות החוק
  3. אזרחים שירצו לתמוך במקרה ספציפי ולמנף אותו למלחמה בנ"ל

אנו יוזמי העצומה המזועזעים מהמקרה שלהלן פונים לציבור הרחב לתבוע תיקון עוולה זו ולמנף המקרה כדי לדרוש מהכנסת לבטל אחת ולתמיד את סמכות בתה"ד הרבניים לדון בענייני ממון ולשים קץ לטרור ולגזרות שמטילים במתדיינים ובכך למנוע קרבנות עתידיים. זכרו, כיום, כל אחד מכם או מהיקרים לכם עלול ליפול קרבן בידי הדיינים, שרובם המכריע חסרי הכשרה משפטית ואף אקדמית.

דר' נטע קריץ, הנה רופאה בכירה ילידת הארץ עובדת בשרות הציבורי, שנבחרה כרופאה מצטיינת אהובה ומוערכת. בהמשך להתנהלות הזויה ואף נפשעת של בתה"ד הרבניים המתעללים כלכלית ונפשית בה ובילדיה כבר 14 שנה לאחר הגירושין, הותירוה בתה"ד חסרת כל! לאחר שגזלו את כל חסכונותיה מכל שנות הנישואין הרבות ואף רוקנו את חשבונה בבנק מחסכונות שלאחר הגירושין, וכן הטילו עליה קנסות הזויים של כ-6 מיליון ש"ח (ללא דיון או משפט). ולאחרונה גזלו ממנה דירת מגוריה על מטלטליה מאחורי גבה.

בתה"ד מסרבים להביא התיק לסיום ומשאירים אותו פתוח בכוונה תחילה כדי שיוכלו להמשיך לשדוד גם מהכנסותיה שלאחר הגירושין! וגם כשיטה למנוע פניות לסעד מהבג"ץ על בסיס הטיעון של "אי מיצוי" (אחרי 14 שנה...), בנוסף לנטית הבג"ץ להתחמק מלהתערב ככלל.

נכון להיום, לאחר 30 שנות עבודה – דר' קריץ חסרת בית, חסרת חשבון בנק, חסרת רכב. אין לה כתובת!דר' קריץ שוב אינה עובדת ואינה מצליחה עוד לשוב לעבודתה ולהמשיך בחייה, היא וילדיה.

אנו מאמינים שעירוב התקשורת חיוני שכן היא היחידה שהצליחה לא רק לחשוף, אלא גם לגרום לתיקון עוולות ולהוות שומר סף בפרשיות שחיתות של רשויות השלטון והחוק והתורם לעירוב זה יבורך.

מקום שבו דיינים עבריינים דנים בגורלות אנשים ישרי דרך שהמדינה כפתה עליהם להגיע לפתחם של בתה"ד הרבניים, שאינם אלא Kangaroo Courts הנו התגלמות של סדום ועמורה כאן ועכשיו.זו קריאה לעזרה קודם כל עבור אזרח המדינה שרשויות החוק בגדו בו.זו פנייה אליכם לעזור ולהציל את דר' קריץ שבמצב העניינים אינה יכולה עוד להמשיך.

אלברט איינשטיין: "העולם יהרס לא בגלל מעשי הרשעים אלא בגלל הצופים בהם מהצד ולא עושים דבר בענין".

אפלטון: "העונש של אנשים טובים אך אדישים לענינים ציבוריים זה שהם יהיו נשלטים ע"י רשעים".

אנא חיתמו והעבירו הלאה הקישור:   http://www.atzuma.co.il/StopRabbiCourtTerror

תודה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

20/08/2015
העצומה השיגה 500 חתימות!
03/06/2015
העצומה השיגה 100 חתימות!
31/05/2015
העצומה נפתחה