מתנגדים להסתה ושנאת אחים

מתנגדים להסתה ושנאת אחים

מספר חתימות

194
 
500  

אנחנו, היהודים שעלו מברה"ם לשעבר, שבה היו אסורים היהדות וכל ביטוי של הזהות היהודית, הגענו למדינת ישראל בתקווה שאף פעם לא נשמע יותר מילים שנשמעות היום ברחוב הרוסי במסגרת התעמולה של המפלגה שמתיימרת לייצג את קהליית העולים מברה"ם. שקרים, הסתה וביטויי השנאה כלפי היהודים הדתיים שוטפים היום את הרשתות החברתיות בשפה הרוסית תוך פנייה אל הדעות הקדומות השפלות ביותר של אנשים בניסיון לעורר איבה פנימית. תעמולה בלתי מוסרית כזאת מעודדת שסע ופיצול בעם ועושה דהלגיטימציה ודמוניזציה של הציבור הדתי. יתר על כן, התעמולה שבמסגרתה היהודים הדתיים מכונים בכינויים כמו "פרזיטים" ומילות גנאי אחרות מזכירה לנו את התעמולה האנטישמית. המערכת האנטי-דתית הזאת עוברת כל גבול של ויכוח ציבורי-פוליטי תרבותי. כל מי שיש לו ניסיון חיים במשטר רודני יכול לזהות את השיטות האפלות שבהם נעשה השימוש במהלך הקמפיין התעמולתי הזה. אנחנו מופתעים מהעדר תגובה של הציבור הישראלי למניפולציה כל-כך צינית וגסה שמתבצעת על-ידי פוליטיקאים שמנצלים את חוסר ידע של חלק מהעולים בנוגע לחברה הדתית. אנחנו לא מסכימים עם הניסיון לזרוע שנאה בין ציבור העולים לחברה הדתית. אנחנו לא מסכימים עם דמוניזציה של הציבור הדתי. אנחנו לא מסכימים עם ריטוריקה מפחידה שמעודדת שסע ואיבה בעם. אנחנו לא מסכימים עם הניסיון להציג את ציבור העולים כאויב של הציבור הדתי. אנחנו מתנגדים לניסיון להצית מלחמת אחים וקוראים להפסקת ההסתה לשנאה כנגד חלק מהעם שלנו.

Мы, евреи, приехавшие из бывшего Советского Союза, в котором был запрещен иудаизм, изучение иврита и проявления еврейской самоидентификации, прибыли в Израиль в надежде, что никогда больше не услышим слов, которые сейчас раздаются повсюду на "русской" улице в рамках пропаганды партии, выступающей от имени русскоязычной общины страны.

Потоки лжи, а также полные злобы и ненависти к религиозным евреям слова и обороты, цинично используемые сетевыми агитаторами в этой подстрекательской кампании, играют на самых темных человеческих инстинктах и провоцируют острую внутреннюю вражду. Такая пропаганда, направленная на раскол нашего народа и демонизацию его части, достаточно аморальна. Более того: нынешняя кампания, в рамках которой религиозных евреев называют паразитами и другими оскорбительными словами, очень напоминает лучшие традиции антисемитской пропаганды.

Нынешняя антирелигиозная кампания переходит все границы цивилизованного общественно-политического спора, и мы, имеющие опыт жизни в тоталитарной стране, узнаем ее приемы. Мы удивлены отсутствием реакции внутри израильского общества на столь явное и сознательное злоупотребление политиками неосведомленностью о жизни религиозной общины и оторванностью некоторых слоев населения от израильских реалий по самым разным причинам, включая незнание языка страны.

Мы не согласны с противопоставлением интересов русскоязычной общины и ортодоксальной. Мы не согласны с демонизацией и пугающей риторикой, сеющей ненависть внутри народа. Эти противопоставления основаны на лжи и якобы обособленности русскоязычной общины от общееврейских интересов.

Мы выступаем категорически против разжигания гражданской войны и призываем к прекращению пропаганды вражды и ненависти по отношению к представителям нашего еврейского народа.

Здесь был начат сбор подписей под петицией на русском языке

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

03/07/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
01/07/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
30/06/2019
העצומה נפתחה