ביטול כתב האישום נגד בנימין נתניהו

ביטול כתב האישום נגד בנימין נתניהו

מספר חתימות

15
 
500,000  
פורסם בתאריך: 08/01/2022
 

"לנתניהו אין סיכוי לקבל משפט צדק" (פרופ׳ רות גביזון ז״ל)

לכבוד ממלא מקום היועץ המשפטי לממשלה,

פרקליט המדינה

עו"ד עמית איסמן

הנדון: דרישה לבחינה מחדש של כתב האישום נגד ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו

בחודשים שחלפו מאז פתיחת המשפט נגד ראש הממשלה לשעבר, מר בנימין נתניהו, ובפרט לאחר עדותם של עדי המדינה המרכזיים בתיק 4,000, התברר מעבר לכל ספק כי אין כל ראיה לביצוע עבירת שוחד על ידי מר נתניהו. יתירה מכך, עדי המדינה כפרו למעשה בטענת השוחד והתביעה לא הציגה כל ראיה אחרת (מסמך, פתק, הקלטה וכד') שמאושש את טענתה זו.

לכשל מרכזי זה של התביעה מצטרפים גילויים נוספים שמערערים מן היסוד את הקו שהציגה בכתב האישום. בראשם, הודעות הטלפון של מר אילן ישועה – מחולל תיק 4,000 והעד המרכזי בה - בהן הציע סיוע פוליטי ליריביו של מר נתניהו.

עוד התברר כי אין כל ביסוס לטענת התביעה אודות היענות חריגה מצד אתר וואלה כלפי נתניהו [1].

כמו כן, ברור כי התביעה שגתה קשות כאשר האשימה את מר נתניהו בפעולות שנקטו לכאורה בני משפחתו.

לשרשרת גילויים זו יש כבר עתה השלכות רוחב עצומות על כלל החברה והציבור, ובראשן הקריסה המבהילה באמון כלפי במערכת המשפט ואכיפת החוק[2].

לא מיותר לציין כי גם המערכת הפוליטית, שכתב אישום זה טלטל אותה, עדיין נמצאת בסחרור בלתי נשלט.

לנוכח נסיבות אלה, ובפרט לנוכח הכשלים המשפטיים הזועקים לכל עין, אנו הח"מ פונים אליך לבחון מחדש ומן היסוד את האישומים נגד ראש הממשלה לשעבר, מר בנימין נתניהו, ולשקול את ביטול כתב האישום.

צעד כזה יעשה מעט צדק, ויראה לציבור כי במערכת אכיפת החוק נותרה ולו מעט הגינות 

על כך באנו על החתום:

[1] https://www.the315.org/

[2] מדד הדמוקרטיה הישראלית 2021, המכון הישראלי לדמוקרטיה https://idi.org.il/media/17232/the-israeli-democracy-index-2021.pdf (עמ' 95)

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו