Stop airplane

Stop airplane

מספר חתימות

0
 
100  
פורסם בתאריך: 22/09/2019
 

מעובדי וולט,

אופניים רגילים:

עקב התפתחות החברה, אזורי העבודה גדלו ואיתם גם המרחקים. אומנם יש לנו יותר עבודה, יותר מקומות להתחיל בהם את המשמרות והמון מסעדות חדשות. נכון שזוהי מטרת החברה לגדול ולהתפתח, אך עם זאת נדמה לנו שמישהו לא שם לב מספיק לכך שרוכב אופניים רגילים עלול לעשות מרחק גדול מהעבר על אף השמירה על 3 קמ אוירי. המרחק לזוג משלוחים גדל מאוד, בעיקר בטווח החדש. אם נפעל יחד כקבוצה נוכל לשנות זאת ונוכל להמשיך ולעבוד בחברה שווה יותר לכולם

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו