Stay nachman bebidud

אין תמונה

מספר חתימות

19
 
100  
פורסם בתאריך: 21/09/2020
 

לאור הפגיעה בזכויות האדם הבסיסיות בעולם על ידי נחמן קולצוב הננו ממליצים להשאיר אותו עוד קצת בבידוד

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו