זכות הצבעה ליהודי התפוצות

זכות הצבעה ליהודי התפוצות

מספר חתימות

22
 
10,000  
פורסם בתאריך: 30/06/2024
 

עצומה-זכות הצבעה ליהדות התפוצות

(מטעם: ארגון ישראלי בכל מקום ו AIPAC"american israel public affairs committee")

לכל המעוניין/ת,

בחותמי על עצומה זו אני מבקש/ת:

להכיר בערכה של יהדות התפוצות, ובהיותה חלק בלתי נפרד לא רק מהעם היהודי אלא גם ממדינת ישראל עצמה. היות ויהודי התפוצות לוקחים חלק מדיני פעיל ומשמעותי בעבור מדינת ישראל, בהיותם נציגנו ופנינו בחוץ לארץ, לעיתים תוך סבל מתמיד מאנטישמיות, והיות ויהודים אלו תורמים מזמנם ומכספם למען עתידה של מדינת ישראל-הן בהיבטים ביטחוניים והן בהיבטים חברתיים ותרבותיים.

חתימתי על עצומה זו מביעה את תמיכתי ב:

מתן זכות הצבעה לכנסת ישראל ולראשות הממשלה ליהודי התפוצות (ובני משפחותיהם-לרבות בני/בנות זוג וצאצאים, יהודים ושאינם יהודים), מתוך הכרה בהיותם חלק שווה ערך לאזרחי מדינת ישראל לכל דבר ועניין, וכמו כן- את השתתפות יהודי התפוצות ומשפחותיהם במשאלי עם במידה ואלו נערכים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו