מגרש ספורט ברמבש ג׳

אין תמונה

מספר חתימות

315
 
300  

לכבוד שרת התרבות והספורט גברת מירי רגב.

העתקים: ראש העיר ר׳ משה אבוטבול, מאיר בלעיש סגן ומ"מ ראש העיר- ממונה ספורט

 

הנידון: בניית מגרש ספורט ראשון ברמת בית שמש ג׳

 

אנו תושבי רמת בית שמש ג׳ פונים אלייך בקריאה לעזרה בנושא החשוב מאוד לנו, לבריאותינו ולבריאות ילדינו.

 

שכונת רמת בית שמש ג׳ אוכלסה לפני למעלה משנתיים ומונה כ3000 משפחות מכל גווני הקשת של החברה הדתית-חרדית, השכונה מאופיינת ברובה במשפחות צעירות עם ילדים וכן במגוון גדול מאוד של עולים מכל קצווי תבל.

 

רבות דובר אודות המחדלים שנעשו בבניית ותכנון השכונה ואכלוסה ללא תשתיות מינימליות כיאה לעת המודרנית במדינה נאורה ורב הסבל של התושבים בתחומים רבים כתחבורה, דרכי גישה, תחזוקה ועוד.

 

אך אנו פונים אלייך דווקא בעניין שמשום מה נחשב כנראה כ״מותרות״ בעיני האחראיים על הספורט ותרבות בשלטון המחוזי וכך נוצר מצב שנבנתה שכונה שלמה ללא מגרש ספורט אחד (!) וכשפנינו בנושא לעירייה נאמר לנו שהעירייה תנסה למצוא שטח להקצאה וכך אנו מטורטרים חודשים ארוכים מוועדה לוועדה ושטח למגרש אין!

 

אנו תושבי השכונה, דורשים מגרש ספורט ללא דיחוי!

לא ייתכן ששכונה של 3000 בתי אב עם אלפי ילדים כן ירבו לא תזכה למגרש ספורט, זהו אבסורד וכנראה שיש מי שחושב שמכיוון שמדובר בשכונה חרדית אזי אין צורך  וביקוש לפעילות ספורטיבית..

על כן אנו מצרפים למכתב זה עצומה חתומה בידי תושבי השכונה הדורשים את שמגיע להם ללא דיחוי וידועים דברי הרמב״ם: "ההתעמלות היא העיקר הגדול בהתמדת הבריאות ובדחיית רוב החולאים... ההתנועעות וההתעמלות ידחה נזק, רוב ההנהגות הרעות אשר יתנהגו בהם רוב האנשים"

 

בנושא שלשמו אנו פונים לעזרתך, פנינו מספר רב של פעמים לגורמים האחראיים בשלטון המחוזי ואנו חשים כי יד נעלמה מסיטה את העניין מסדר היום ונראה שאין לדבר חשיבות רבה בעיני הגורמים האחראיים ולכן החלטנו כאזרחים שומרי חוק, ציבור עובדים ומשלמים מסים וארנונה כדין כי גם לנו מגיע ואין בכוונותינו לשתוק או לוותר בשל גחמות פרטיות של אנשי שררה, אנו סמוכים ובטוחים כי כשרת התרבות והספורט שליבה קרוב למצוקות ערי הפריפריה והאוכלוסיות החלשות במדינה שנושא זה יקבל סוף כל סוף את היחס והחשיבות המגיעה לו.

 

אנו מודים לך על פועלך החשוב וממתינים בקוצר רוח לשינוי

בברכה,

תושבי רמת בית שמש ג׳

ציר הזמן של העצומה

26/01/2017
העצומה השיגה 100 חתימות!
25/01/2017
העצומה השיגה 50 חתימות!
23/01/2017
העצומה נפתחה